Dit artikel is gerelateerd aan:

Regels kinderopvang tijdens corona

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 2 min lezen

Heeft u een kinderopvang, buitenschoolse opvang (BSO) of bent u gastouder? De kinderopvang is sinds 8 februari weer open. De BSO blijft gesloten voor reguliere opvang, maar mag wel noodopvang geven.

U mag alleen noodopvang geven aan kinderen:

 • van wie 1 of beide ouders in cruciale beroepen werken
 • die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld door bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie
 • van ouders die een contract bij u hebben

De noodopvang is voor het aantal uur dat in het contract staat tijdens de normale openingstijden van de kinderopvang. U mag afspraken maken met ouders met cruciale beroepen voor extra kinderopvang.

Kinderopvang open voor reguliere opvang

Het primair onderwijs en de kinderopvang is sinds 8 februari weer open. De BSO moet gesloten blijven voor reguliere opvang en mag alleen open voor noodopvang.

Kinderopvang en de avondklok

Tot en met 20 april 04.30 uur geldt een avondklok. Geeft u noodopvang? Dan mogen pedagogisch medewerkers en gastouders tijdens de avondklok naar buiten als dit noodzakelijk is. U moet dan een Eigen verklaring avondklok en een Werkgeversverklaring avondklok hebben. Heeft u geen werkgever (u bent bijvoorbeeld zzp’er), dan vult u zelf de werkgeversverklaring in.

Coronatest met voorrang voor kinderopvang

Pedagogisch medewerkers en gastouders krijgen voorrang bij de coronatesten. Heeft uw pm’er klachten, dan moet de medewerker zich bij u melden. U bepaalt als werkgever met het afwegingskader of uw medewerker voorrang krijgt. De voorrang geldt alleen als het echt nodig is: als er geen vervanging is en als de groep naar huis moet als de medewerker er niet is. Gastouders kunnen via het gastouderbureau of in het uiterste geval via de brancheorganisatie Nysa een voorrangsverklaring invullen.

Gastouderopvang

De gastouderopvang is open. Het kabinet vraagt ouders om alleen de gastouderopvang te gebruiken als zij een cruciaal beroep hebben of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. Kinderen van ouders in cruciale beroepen mogen ook in de avond, nacht en weekend naar de gastouder.

Regels voor de kinderopvang

De branchepartijen hebben samen met het ministerie van SZW het Protocol kinderopvang gemaakt. Daarin staat hoe de kinderopvang tijdens de coronacrisis moet werken en met welke regels voor veiligheid en hygiëne. Let op: een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen voor de werkvloer.

Lees hier meer over wanneer kinderen wel of niet naar de noodopvang mogen.

Zieke gastouders of medewerkers

Voor u als gastouder of uw medewerkers geldt dat u niet gaat werken als:

 • u corona of coronaklachten heeft
 • uw huisgenoot corona of coronaklachten heeft
 • u terugkomt uit het buitenland (u moet eerst in thuisquarantaine)
 • u bent dicht in de buurt geweest van iemand met corona (nauw contact)

Regels uitwerken voor uw kinderopvang

De regels in het protocol zijn algemene regels voor de hele kinderopvangsector. U moet hiermee speciaal voor uw kinderopvanglocatie een eigen protocol maken. Bespreek dit met de oudercommissie of de ouders. U moet de ouders en als dat mogelijk is ook de kinderen goed informeren over de regels op uw kinderopvang. Heeft u een BSO? Bespreek dan de regels met de betrokken basisscholen.

1,5 meter afstand en mondkapje

 • Kinderen onderling hoeven geen afstand te houden.
 • Medewerkers onderling moeten altijd 1,5 meter afstand houden.
 • Medewerkers en ouders moeten altijd 1,5 meter afstand houden.
 • Medewerkers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van kinderen.
 • Pedagogisch medewerkers hoeven tijdens hun werk geen mondkapje op, dit wordt afgeraden.
 • Ouders en andere bezoekers moeten een niet-medisch mondkapje op als zij uw locatie betreden.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven