Dit artikel is gerelateerd aan:

Regels kinderopvang tijdens corona

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u een kinderopvang, buitenschoolse opvang of bent u gastouder? U moet u zich houden aan (hygiëne)regels om besmetting met en verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De branchepartijen hebben samen met het ministerie van SZW het Protocol heropening kinderopvangExterne link gemaakt. Daarin staat hoe de kinderopvang tijdens de coronacrisis moet werken en met welke regels voor veiligheid en hygiëne. Let op: een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen voor de werkvloer.

Regels voor de kinderopvang

De belangrijkste regels uit het Protocol heropenen kinderopvang zijn:

 • U houdt zich aan de hygiënerichtlijnen van het RIVMExterne link. U niest en hoest in de elleboog, wast regelmatig de handen en houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen. Maak extra schoon en zorg dat er op alle locaties zeep en papieren handdoekjes zijn.
 • Een of meer personeelsleden moeten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.
 • Ouders en medewerkers moeten 1,5 meter afstand kunnen houden. Let op looproutes, eenrichtingsroutes en maak afspraken dat ouders niet op hetzelfde moment komen brengen en halen.
 • U moet bij het brengen, vragen of een huisgenoot van het kind ziek is. Als een huisgenoot corona heeft of klachten die passen bij corona, dan mag u het kind niet opvangen. (Bijvoorbeeld: verkoudheid, benauwdheid en koorts).
 • U moet bij het brengen ook vragen of het kind ziek is. Is een kind van 0 tot 6 jaar neusverkoudenExterne link, maar heeft het geen koorts? Dan mag het kind gewoon naar de opvang. Krijgt het kind koorts (vanaf 38 graden) gedurende de dag, dan moet het naar huis.
 • Heeft een kind met neusverkoudheid iemand in de directe omgeving met corona? Of doet het kind mee aan een uitbraakonderzoekExterne link? Dan is het belangrijk dat het kind wordt getest op coronaExterne link.
 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zijzelf of de huisgenoot 24 uur geen klachten meer hebben. Of een negatieve testuitslag hebben. Als een huisgenoot positief test op corona, dan moet het kind daarna nog 14 dagen extra thuisblijven.
 • Heeft een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astmaExterne link en zijn de klachten herkenbaar? Dan mag het kind na overleg met de ouder naar de opvang. Als u twijfelt of als de klachten veranderen, moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of de bekende klachten terug zijn.
 • Hebben meer dan 3 kinderen uit een groep corona of is er verdenking van corona? Dan moet u dit melden bij de GGDExterne link in uw regio, afdeling infectieziektebestrijding. Als het nodig is, kunt u ook contact opnemen met de GGD als een kind lang klachten houdt en niet naar de kinderopvang mag komen.

Ziekte van gastouders of medewerkers

Als uw medewerkers van de kinderopvang ziek zijn of u bent als gastouder ziek, dan gelden deze regels:

 • Bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten of koorts boven de 38 graden blijft uw medewerker thuis. Bent u gastouder? Dan mag u geen kinderen meer opvangen.
 • Bij de GGD kan iedereen zich gratis laten testen op coronaExterne link. Is de test positief? Dan ziekt u of uw medewerker tenminste 7 dagen uit. Als de klachten daarna minimaal 24 uur weg zijn, mag u weer werken.
 • Als na overleg met de bedrijfsarts of behandelend arts geen coronatest wordt gedaan, dan mag u of uw medewerker aan het werk als de klachten minimaal 24 uur weg zijn.
 • Bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten of koorts boven de 38 graden van een huisgenoot, blijft uw medewerker thuis. Bent u gastouder? Dan mag u thuis geen kinderen opvangen.
 • Test de huisgenoot positief op coronaExterne link? Dan moet u of uw medewerker nadat de klachten minimaal 24 uur weg zijn nog 14 dagen extra thuisblijven. Gastouders mogen in deze periode geen kinderen opvangen.

Regels uitwerken voor uw kinderopvang

De regels in het protocol zijn algemene regels voor de hele kinderopvangsector. U moet hiermee speciaal voor uw kinderopvanglocatie een eigen protocol maken. Bespreek dit met de oudercommissie of de ouders. U moet de ouders en als dat mogelijk is ook de kinderen goed informeren over de regels op uw kinderopvang. Heeft u een BSO? Bespreek dan de regels met de betrokken basisscholen.

1,5 meter afstand houden

 • Kinderen onderling hoeven geen afstand te houden.
 • Medewerkers onderling moeten altijd 1,5 meter afstand houden.
 • Medewerkers en ouders moeten altijd 1,5 meter afstand houden.
 • Medewerkers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van kinderen.

Noodopvang

De noodopvang van kinderenExterne link is per 1 juli 2020 gestopt.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven