Dit artikel is gerelateerd aan:

Regels kinderopvang tijdens corona

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u een kinderopvang, buitenschoolse opvang of bent u gastouder? Sinds 11 mei 2020 zijn de scholen weer (gedeeltelijk) open. De kinderopvang moet daarbij aansluiten. Vanaf 8 juni 2020 gaan de scholen weer volledig open. De kinderopvang moet hierbij aansluiten en gaat vanaf 8 juni ook weer volledig open.

U moet u zich houden aan (hygiëne) regels om besmetting met en verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De branchepartijen hebben samen met het ministerie van SZW het Protocol heropening kinderopvangExterne link gemaakt. Daarin staat hoe de kinderopvang tijdens de coronacrisis moet werken en met welke regels voor veiligheid en hygiëne.

Regels voor de kinderopvang

De belangrijkste regels uit het Protocol heropenen kinderopvang zijn:

 • Medewerkers met luchtwegklachten of koorts boven de 38 graden mogen niet werken en worden getest op coronaExterne link.
 • U houdt zich aan de hygiënerichtlijnen van het RIVMExterne link. U niest en hoest in de elleboog, wast regelmatig de handen en houdt en 1,5 meter afstand. Maak extra schoon en zorg dat er op alle locaties zeep en papieren handdoekjes zijn.
 • Een of meer personeelsleden moeten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.
 • Ouders en medewerkers moeten 1,5 meter afstand kunnen houden. Let op looproutes, eenrichtingsroutes en maak afspraken dat ouders niet op hetzelfde moment komen brengen en halen.
 • U moet bij het brengen vragen of het kind of een huisgenoot ziek is. (Bijvoorbeeld: verkoudheid, niezen, keelpijn of verhoging tot 38 graden). Als dat zo is dan mag u het kind niet opvangen. Als u twijfelt, moet het kind naar huis. Krijgt het kind klachten gedurende de dag, dan moet het naar huis.
 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zijzelf of de huisgenoot 24 uur geen klachten meer hebben.
 • Hebben meer dan 3 kinderen uit een groep corona of is er verdenking van corona? Dan moet u dit melden bij de GGDExterne link in uw regio, afdeling infectieziektebestrijding.

Regels uitwerken voor uw kinderopvang

De regels in het protocol zijn algemene regels voor de hele kinderopvangsector. U moet hiermee speciaal voor uw kinderopvanglocatie een eigen protocol maken. Bespreek dit met de oudercommissie of de ouders. U moet de ouders en als dat mogelijk is ook de kinderen goed informeren over de regels op uw kinderopvang. Heeft u een BSO? Bespreek dan de regels met de betrokken basisscholen.

1,5 meter afstand houden

 • Kinderen onderling hoeven geen afstand te houden.
 • Medewerkers onderling moeten altijd 1,5 meter afstand houden.
 • Medewerkers en ouders moeten altijd 1,5 meter afstand houden.
 • Het is niet verplicht om 1,5 meter afstand te houden van kinderen jonger dan 4 jaar.
 • Medewerkers moeten zo veel mogelijk 1,5 meter afstand houden tot kinderen ouder dan 4 jaar.

Buitenschoolse opvang alleen op schooldagen

Heeft u een buitenschoolse opvang (BSO)? Dan mag u tot 8 juni alleen kinderen opvangen op dagen dat de kinderen fysiek naar school gaan. Als een basisschool halve dagen les geeft, bent u niet verplicht om kinderen een halve dag op te vangen. Vanaf 8 juni gaat de buitenschoolse opvang volledig open. Kinderen kunnen dan weer op hun vaste dagen naar de opvang.

Noodopvang

De noodopvang van kinderenExterne link gaat door tot 8 juni. Dit geldt voor kinderen van wie de ouders een cruciaal beroep hebben of een baan in vitale processen. Vanaf 8 juni stopt de noodopvang voor overdag. De noodopvang voor avonden, nachten en weekenden blijft alleen open voor ouders die in de zorg werken.

U mag niet over de BKR heengaan. Ook mag u nooit meer kinderen opvangen dan waarvoor u een vergunning heeft. Lukt het u niet meer om noodopvang te doen naast uw gewone opvang? Neem dan contact op met uw gemeente.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven