Dit artikel is gerelateerd aan:

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opstellen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u personeel in dienst? Dan moet u een risico-inventarisatie en -evaluatieExterne link (RI&E) hebben. U bent verplicht om ervoor te zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. Als u een RI&E opstelt, weet u welke risico's er in uw bedrijf zijn. U kunt zo gezondheidsproblemen en ongelukken in uw bedrijf zo veel mogelijk voorkomen. U gebruikt de RI&E als uitgangspunt voor uw arbobeleid.

Wat is een RI&E?

In een RI&E staat:

  • welke arbeidsrisico's er zijn voor uw personeel en uw onderneming;
  • welke maatregelen u al heeft genomen om schade aan de gezondheid van u en uw werknemers te voorkomen;
  • welke maatregelen u gaat nemen (plan van aanpak).

De RI&E is een algemeen onderzoek naar de gevaren en risico's. Uit deze risicobeoordeling kan blijken dat er meer onderzoek nodig is. Bijvoorbeeld naar of het geluid op het werk voor gehoorbeschadiging zorgt. Of dat trillingen van apparaten voor gezondheidsklachten zorgen. Uw werknemers moeten de RI&E kunnen inzien.

Hoe stelt u een RI&E op?

Op de website van het Steunpunt RI&EExterne link staan branche-instrumenten die u kunt gebruiken om een RI&E op te stellen. Hoe u een RI&E maakt, hangt af van de grootte van uw onderneming:

U heeft een onderneming met meer dan 25 werknemers

Een preventiemedewerker moet u helpen bij opstellen en uitvoeren van de RI&E en het plan van aanpak. Een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige moet daarna uw RI&E controleren.

U heeft een onderneming met maximaal 25 werknemers

U kunt een erkend RI&E-instrument gebruiken dat uw brancheorganisatie heeft ontwikkeld. Dan hoeft u de RI&E niet door een arbodienst of arbodeskundige te laten beoordelen. Een overzicht van erkende RI&E-instrumenten vindt u op Rie.nlExterne link. Bij sommige brancheorganisaties staat het RI&E-instrument op hun eigen website.

U heeft voor maximaal 40 uur personeel werkzaam in uw onderneming

Heeft u voor maximaal 40 uur per week personeel in dienst (alle medewerkers bij elkaar opgeteld)? Dan kunt u met de Checklist gezondheidsrisico'sExterne link de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie doen. U geeft antwoord op een aantal stellingen over bijvoorbeeld lawaai en gevaarlijke stoffen. Daarna krijgt u een plan van aanpak om de situatie in uw bedrijf te verbeteren. U hoeft deze RI&E niet te laten controleren door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven