Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeBedrijfsvoering

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opstellen voor uw bedrijf

Deze informatie is geplaatst door:Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid± 2 min lezenEnglish version

Uw werknemers moeten veilig en gezond hun werk kunnen doen. U bent daarom verplicht te (laten) onderzoeken welke risico’s er zijn op de werkvloer. Dit onderzoek heet een RI&E. Bekende risico's zijn werken met gevaarlijke stoffen of het tillen van zware spullen. U kunt ook te maken krijgen met risico's die u niet kunt zien. Zoals stress of discriminatie. Lees hoe u een RI&E opstelt.

Door uw cookie-instellingen kunt u deze video niet bekijken. Wilt u toch kijken? of bekijk de video op YouTube.Lees meer over ons cookiebeleid

Wat is een RI&E?

Als u werkgever bent, moet u een RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie) hebben. Dit is een verplichte evaluatie van de risico’s op de werkvloer voor uw personeel. U brengt in kaart wat de risico’s zijn en maakt een plan van aanpak (pva). Daarin staat wat u gaat doen om uw personeel veilig en gezond te laten werken. Heeft u geen RI&E? Dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie u een boete geven.

Een RI&E opstellen

U kunt zelf een RI&E maken of gebruikmaken van een RI&E-hulpmiddel (RI&E-instrument van het Steunpunt RI&E). U moet een RI&E samen met of door een preventiemedewerker laten maken.

Benoem de risico’s in uw bedrijf

U onderzoekt of er risico’s zijn in uw bedrijf. Denk aan lichamelijke risico’s, zoals tillen, trillingen die gehoorschade kunnen veroorzaken en veel beeldschermwerk. En risico’s op werkstress door onregelmatige werktijden. Of veiligheidsrisico’s, bijvoorbeeld als er warmte of straling vrijkomt bij de werkzaamheden.

Bepaal welke risico’s het grootst zijn

Als u de risico’s kent dan kunt u ze beoordelen. Denk na over hoeveel werknemers gevaar lopen. Wat de gevolgen kunnen zijn. En hoe vaak het risico voorkomt. U maakt een lijst van de risico’s, vergelijkt ze en zet ze in de goede volgorde. De belangrijkste risico’s zet u bovenaan. Dit is de basis voor het plan van aanpak (pva).

Stel een plan van aanpak (pva) op

Een plan van aanpak (pva) is een verplicht onderdeel van de RI&E. Maak een plan van aanpak waarin u noemt welke maatregelen u gaat nemen om de risico’s te beheersen. Wie doet wat, en wanneer?

Toetsen van uw RI&E

U moet in de meeste gevallen uw RI&E (inclusief plan van aanpak) door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige laten toetsen. Dat hangt af van de grootte van uw onderneming. Bekijk of u de RI&E en het plan van aanpak moet laten toetsen.

Bespreek de RI&E binnen uw bedrijf

Uw ondernemingsraad (OR) of de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) mag meebeslissen als het gaat om arbeidsomstandigheden. Dat heet instemmingsrecht. Zorg ervoor dat uw medewerkers weten dat de RI&E er is.

Evalueer de RI&E en pas deze regelmatig aan

U moet uw RI&E regelmatig beoordelen en aanpassen als dat nodig is. Verandert u werkprocessen of werkplekken? Dan heeft dit soms invloed op de RI&E en het plan van aanpak (pva). Ook kunnen de werkomstandigheden veranderen. En soms ontstaan er nieuwe risico's. Bijvoorbeeld door het coronavirus.

Naar boven