RVV Samenvoeging huurwoningen

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

U kunt geen nieuwe aanvraag meer doen voor RVV Samenvoeging huurwoningen. U kunt nog wel uw investering als gerealiseerde investering aanmelden.

Deze heffingsvermindering samenvoeging van huurwoningen om een of meer huurwoningen te verkrijgen, biedt fiscaal voordeel bij het samenvoegen van sociale huurwoningen in krimpgebieden en gebieden in Rotterdam-Zuid. De heffingsvermindering geldt voor onttrokken huurwoningen.

Stand van zaken

De RVV biedt de mogelijkheid om de bedragen van de heffingsvermindering per kwartaal aan te passen. Vanwege het aantal aanmeldingen werden de heffingsverminderingbedragen per 1 juli 2018 op € 0,00 gezet. De aankondiging en achtergrond hiervan kunt u nalezen in de KamerbriefExterne link. Dit betekent dat de heffingsvermindering op 1 juli 2018 is gesloten voor aanmeldingen van voorgenomen investeringen.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor RVV Samenvoeging huurwoningen:

  • Voor voorlopige investeringsverklaringen verstrekt voor 1 januari 2017: een heffingsvermindering van € 15.000 per woning bij een minimale investering van € 37.500.
  • Voor voorlopige investeringsverklaringen verstrekt op of na 1 januari 2017: een heffingsvermindering van € 25.000 bij een minimale investering van € 62.500.
  • De te onttrekken woning heeft een huurprijs niet hoger dan de liberalisatiegrens.
  • De te onttrekken woning is gelegen in een gemeente die aangemerkt is als onderdeel van een krimpregio en bepaalde gebieden in Rotterdam-ZuidExterne link. U kunt de lijst met gemeenten en gebieden hier raadplegen.
  • U bent als woningcorporatie of verhuurder in het bezit van meer dan 50 sociale huurwoningen.
  • U moet verhuurderheffing betalen.
  • Binnen gemeenten die per 1 januari 2014 bij wet zijn genoemd: de bepalende start van de werkzaamheden (‘doorbreken van de muren’) was op of na 1 januari 2014.
  • Binnen gemeenten die per 1 januari 2017 aanvullend bij wet zijn genoemd: de bepalende start van de werkzaamheden (‘doorbreken van de muren’) was op of na 1 januari 2017.
  • U zorgt dat de samenvoegwerkzaamheden binnen 3 jaar na de aanvraag zijn afgerond en de onttrokken woningen als gerealiseerde investering zijn aangemeld.

Per 31 januari 2017 werden verschillende voorwaarden gewijzigd. U kunt deze nalezen in onderstaande download.

Na uw aanvraag

Sinds 1 juli 2018 is het niet meer mogelijk om een voorgenomen investering voor RVV Samenvoeging huurwoningen te doen. Het is enkel mogelijk om na de realisatie uw gerealiseerde investering aan te melden via mijn.rvo.nlExterne link. Hiervoor heeft u de voorlopige investeringsverklaring nodig. Wilt u eerst nog meer informatie over hoe u uw realisatiemelding voorbereidt? Lees dan eerst het Stappenplan RVV algemeen - vanaf stap 4Externe link.

Na afronding van uw aanvraag bent u verplicht om een administratie bij te houden met daarin een weergave van de netto kosten. De Regeling Vermindering Verhuurderheffing geeft instructies over de registratie van de netto kosten, met verwijzing naar artikel 5 van het Vrijstellingsbesluit Diensten van algemeen economisch belang (DAEB). U vindt dit artikel op pagina 10 in het publicatieblad van de Europese UnieExterne link.

Houd in uw administratie duidelijk de opbrengsten en kosten bij van de investeringen die in aanmerking komen voor de RVV. Maak bijvoorbeeld een Excel-overzicht waarin u voor alle objecten op projectniveau de kosten, opbrengsten en activiteiten inzichtelijk maakt. De onderliggende stukken in uw eigen RVV-administratie dienen als basis. Dit overzicht voegt u toe aan uw DAEB-administratie. U hoeft deze gegevens niet naar RVO.nl te sturen.

Investeringskosten

Het verantwoorde (gerealiseerde) investeringsbedrag wordt volledig forfaitair bepaald. Bij deze categorie geldt een forfaitair bedrag van maximaal € 90.210 waarbij op basis van normeringen de samenvoegkosten en daaraan gerelateerde kosten, verhuiskostenvergoeding en afboeking van de WOZ-waarde zijn opgeteld.

Met het op deze wijze invullen van een minimaal investeringsbedrag van € 62.500 verklaart u dat de gerealiseerde investering betrekking heeft op een eerder afgegeven voorlopige investeringsverklaring. Verdere uitsplitsing van het investeringsbedrag is voor deze categorie niet nodig.

Als er voor de samenvoeging een of meerdere subsidies, anders dan vermindering van de fiscale afdracht zijn verkregen voor dezelfde activiteiten, dan brengt u deze bijdragen in mindering op de investeringskosten.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland