Betalingsregelingen Belastingdienst worden samengevoegd

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Wat verandert er?

De 2 betalingsregelingen van de Belastingdienst (1 voor belastingschuld en 1 voor toeslagschuld) worden vervangen door 1 regeling. Schulden aan de Belastingdienst moet u straks binnen 12 maanden terugbetalen. U bepaalt zelf in hoeveel termijnen u dat doet, maar u moet minstens € 50 per keer betalen.

Kunt u de schuld niet binnen 1 jaar betalen? Dan moet u zelf direct een 'maatwerkregeling' aanvragen. Hierbij kijkt de Belastingdienst naar uw persoonlijke situatie. U moet binnen maximaal 2 jaar uw schulden voldoen.

Voor wie?

  • alle ondernemers

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in per 1 januari 2019.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven