Samenwerken met andere partijen

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bij het ontwikkelen van producten of processen kunt u samenwerken met andere (markt)partijen. Dat biedt voordelen. Maak wel goede afspraken over de bescherming van kennis.

Samenwerken met andere partijen kan verschillende voordelen opleveren:

 • ontwikkelkosten drukken;
 • sneller resultaten boeken;
 • toegang tot nieuwe kennis en expertise;
 • toegang tot nieuwe distributiekanalen en markt;
 • toegang tot financiën en subsidies.

Klik op de afbeelding om een kort animatiefilmpje te bekijken over samenwerken.

Aanklikbaar plaatje animatie IE bij samenwerkingExterne link

Goede afspraken voorkomen problemen

Maak goede afspraken. Niet alleen over de verdeling van opbrengsten en verliezen maar ook over octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom. Daarmee voorkomt u dat:

 • niet de uitvinder, maar een ander profiteert van de uitvinding;
 • een nieuw innovatief idee niet meer te beschermen is door een octrooi;
 • kennis uitlekt naar de concurrent (zie ook geheimhoudingExterne link);
 • het succes van een uitvinding onnodig afhankelijk wordt van andere partijen;
 • een ingebracht idee niet op waarde wordt geschat;
 • bij een conflict tussen bedrijven van verschillende omvang, het grote bedrijf wint;
 • de ontwikkeling wordt geremd en de vrijheid van partijen onnodig wordt ingeperkt.

Fasen in de samenwerking

Er zijn 4 fasen in ieder samenwerkingstraject.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland