Pensioenopbouw voor ondernemers

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst | KVK

± 3 min lezen

Als ondernemer bouwt u niet automatisch pensioen op. Als u naast uw AOW een aanvullend pensioen wilt, moet u dat zelf regelen. Hier leest u welke mogelijkheden en soorten pensioen er zijn.

Algemene regelingen

In sommige sectoren, zoals het notariaat, de gezondheidszorg of het havenbedrijf, moet u een aanvullend pensioen regelen bij het beroepspensioenfonds.

Verplicht pensioenfonds

Er zijn 2 bedrijfstakpensioenfondsen verplicht voor zelfstandigen, te weten BPF Bouw voor zelfstandigen actief in een natuursteen- of afbouwbedrijf en BPF Schilders voor zelfstandigen actief in een schilders-, afwerkings- of glaszetbedrijf. Daarnaast zijn er sectoren met verplichte beroepspensioenfondsen waar u vrijwel altijd als zelfstandige aan moet deelnemen.

Aanvullende pensioen opbouwen

Net als iedere Nederlander krijgt u AOW zodra u de AOW-leeftijd bereikt. Maar het is verstandig daarnaast zelf pensioen op te bouwen. Soms is dat verplicht, afhankelijk van uw beroep of bedrijfstak. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Oude pensioenregeling

Bent u werknemer geweest? Dan kunt u soms vrijwillig de pensioenregeling van uw oude werkgever voortzetten. De pensioenpremie is dan nog 10 jaar fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw voormalige werkgever.

De oudedagsreserve

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting mag u ieder jaar een deel van uw winst reserveren voor uw pensioen. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u bijvoorbeeld vóór uw AOW-leeftijd beginnen met het opbouwen van de oudedagsreserve. Ieder jaar bepaalt de Belastingdienst hoeveel u maximaal mag reserveren. In uw aangifte inkomstenbelasting geeft u aan dat u een bedrag toevoegt aan de oudedagsreserve. De hoogte van de oudedagsreserve zet u (of degene die uw administratie doet) op de balans in de jaarrekening van uw onderneming. Wijzigingen in de reserve lopen via de winst- en verliesrekening.

Geen spaarpot

De oudedagsreserve is geen spaarpot waaruit u straks een pensioenuitkering krijgt. De reservering zorgt er alleen voor dat u nu nog geen belasting hoeft te betalen over een deel van uw winst. Dat levert u dus op korte termijn een belastingvoordeel op. Maar u moet niet vergeten dat u in de toekomst wel geld nodig heeft om de (uitgestelde) belasting te betalen of om uw pensioen aan te kopen.

Belasting betalen

Het bedrag van de oudedagsreserve kunt u zonder belastingheffing laten omzetten in een lijfrente als aanvulling op uw pensioen. Dat kunt u regelen bij een bank, een verzekeraar of een beleggingsinstelling. Er moet wel voldoende geld zijn in uw onderneming om de lijfrente te kopen. U gaat pas belasting betalen over de uitkeringen van de lijfrente, die u krijgt als u met pensioen gaat.

Laat u de oudedagsreserve niet omzetten in een lijfrente als u met pensioen gaat? Dan moet u belasting betalen over het hele bedrag van de oudedagsreserve.

Als u overlijdt, moeten uw nabestaanden belasting betalen over de oudedagsreserve. Als uw partner uw onderneming voortzet en de oudedagsreserve overneemt, hoeft er niet te worden afgerekend.

Lijfrente en banksparen

U kunt uw pensioenopbouw ook regelen met een lijfrente. U betaalt dan periodiek (bijvoorbeeld per maand) een bepaald bedrag (premie) of u stort een bedrag ineens (koopsom) bij een verzekeraar, een bank of een beleggingsinstelling (banksparen). De premies (of de koopsom) zijn tot een bepaald bedrag aftrekbaar.

Met de premies of de koopsom bouwt u kapitaal op om straks een lijfrente te kopen. Er zijn verschillende soorten lijfrentes. Er zijn lijfrentes voor een bepaalde tijd, lijfrentes die eindigen bij uw overlijden en lijfrentes die uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. Welke lijfrente voor u het meest geschikt is, hangt af van uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Overlegt u hierover met een gespecialiseerde adviseur.

De uitkeringen uit de lijfrente zijn voor de inkomstenbelasting belast in box 1. De verzekeraar, bank of beleggingsinstelling houdt loonbelasting in over de uitkeringen.

Zelf sparen

U kunt ook privé sparen en beleggen voor uw pensioen. Het vermogen dat u opbouwt is voor de inkomstenbelasting belast in box 3. Tot een bepaald bedrag hoeft u over uw vermogen geen belasting te betalen. Als u zelf spaart, staat uw geld niet vast. U kunt er mee doen wat u wilt.

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst
KVK
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1