Dit artikel is gerelateerd aan:

UBO-register voor belanghebbende achter onderneming of rechtspersoon

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: voorjaar 2020

Wat verandert er?

Een speciaal register gaat transparant maken wie de uiteindelijke belanghebbende (in het Engels ‘ultimate beneficial owner’, afgekort UBO) achter een onderneming of rechtspersoon is. Zo kan bijvoorbeeld achterhaald worden naar wie een geldstroom gaat. Dit is een stap in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Ook corruptie, fiscale misdrijven en bijvoorbeeld belastingfraude zullen met de komst van het register bemoeilijkt worden. Het register waarin de UBO-informatie wordt opgenomen, zal onderdeel worden van het handelsregister en daarmee onder beheer vallen van KVK. Het UBO-register is iets anders dan het Centraal aandeelhoudersregister (CAHR).

Voor wie?

  • alle ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd
  • rechtspersonen die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben
  • belanghebbenden (in het Engels ‘ultimate beneficial owners’, afgekort UBO's) achter een onderneming of rechtspersoon

Wanneer?

De Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden gaat naar verwachting in het voorjaar van 2020 in.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven