UBO-register voor belanghebbende achter onderneming of rechtspersoon

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Een speciaal register gaat transparant maken wie de uiteindelijke belanghebbende (in het Engels ‘ultimate beneficial owner’, afgekort UBO) achter een onderneming of rechtspersoon is. Zo kan bijvoorbeeld achterhaald worden naar wie een geldstroom gaat. Dit is een stap in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Ook corruptie, fiscale misdrijven en bijvoorbeeld belastingfraude zullen met de komst van het register bemoeilijkt worden. Het register waarin de UBO-informatie wordt opgenomen, zal onderdeel worden van het handelsregister en daarmee onder beheer vallen van KVK.

Voor wie?

  • belanghebbenden (in het Engels ‘ultimate beneficial owners’, afgekort UBO's) achter een onderneming of rechtspersoon

Wanneer?

Wanneer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven