Stappenplan starten als zelfstandige in de zorg

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Centraal Bureau voor de Statistiek | KVK

Waar krijgt u mee te maken als u start als zelfstandige in de zorg? Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden. U vindt hier regels voor zelfstandige zorgverleners die starten in de thuiszorg en zorgverleners die een eigen praktijk opzetten, zoals tandartsen en fysiotherapeuten.

Het stappenplan is een richtlijn. Een aantal stappen kunt u gelijktijdig uitvoeren. Afhankelijk van uw specifieke zorgberoep is het mogelijk dat u nog andere verplichtingen heeft.

1. Toon aan dat u geen dienstbetrekking heeft met uw opdrachtgever

U kunt dit aantonen met een (model)overeenkomst van de Belastingdienst. Uw opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen.

2. Schrijf u in in het BIG-register

Om bepaalde beroepen in de zorg zelfstandig te mogen uitoefenen, moet u zich inschrijven in het BIG-register. Pas na inschrijving in het BIG-register mag u de wettelijk beschermde beroepstitel voeren.

3. Lever verzekerde zorg

Om als zzp'er verzekerde zorg te kunnen leveren, kunt u uw diensten op verschillende manieren aanbieden: met een overeenkomst met een zorgkantoor of via een toegelaten instelling.

4. Voldoe aan kwaliteitseisen

De zorg die u levert als zorgverlener moet aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Ook moet u incidenten melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

5. Stel uw tarieven vast

Voor bepaalde vrije beroepsbeoefenaren in de zorg stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maximumtarieven vast. Veel diensten in de gezondheidszorg zijn vrijgesteld van btwExternal link.

6. Stel algemene voorwaarden op

In de algemene voorwaarden neemt u bijvoorbeeld regels op over betalingsvoorwaarden, aansprakelijkheid, geheimhouding en klachten. Voor modelvoorwaarden kunt u onder andere terecht bij diverse zorgorganisaties.

7. Regel uw verzekeringen

U bent verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Daarnaast kunt u zich vrijwillig verzekeren tegen een aantal andere (bedrijfs)risico's.

8. Meld uw bedrijf aan huis

Wilt u uw bedrijf aan huis beginnen? Dan moet u dit meestal melden bij uw gemeente. Ook moet u rekening houden met een aantal belastingzaken en uw huur- of hypotheekovereenkomst.

9. Leg patiëntendossiers aan

Als zorgverlener moet u van elke patiënt een medisch dossier bijhouden. In het dossier staan gegevens over onder meer de gezondheid van de patiënt en over uw behandeling.

10. Meld kindermishandeling en huiselijk geweld

U moet een meldcode gebruiken als u kindermishandeling of huiselijk geweld vermoedt.

11. Schrijf u in bij KVK en regel meteen uw aanmelding bij de Belastingdienst

Als u start als zelfstandig zorgverlener moet u zich inschrijven in het Handelsregister van de KVK. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft zich niet apart aan te melden bij de Belastingdienst.

12. Vul de vragenlijst van de IGZ in

Na inschrijving in het Handelsregister vraagt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) u om een digitale vragenlijstExternal link in te vullen. Aan de hand van uw antwoorden bepaalt de IGZ of u onder het toezicht van de Inspectie valt.

Feiten en cijfers: zelfstandigen in de zorg

De grafiek laat het aantal zelfstandigen in de gezondheids- en welzijnszorg zien per kwartaal.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

088-585 2222

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Centraal Bureau voor de Statistiek
KVK