Steunpakket watersnood voor ondernemers Limburg

Deze informatie is geplaatst door

KVK | Antwoord voor bedrijven

± 2 min lezen

De watersnood heeft voor veel schade gezorgd bij ondernemers in Limburg. De overstromingen hebben bedrijven en winkelpanden beschadigd. Het kabinet stelt geld beschikbaar voor ondernemers en werkgevers die slachtoffer zijn van de overstromingen. Lees hier welke steunregelingen er voor u zijn.

Tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)

Heeft u materiële schade als gevolg van het hoogwater in Limburg? U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten via de schaderegeling wateroverlast Limburg en Noord-Brabant. Deze Wts-regeling geldt alleen voor schade die niet verzekerbaar is.

Als uw bedrijf in het vastgestelde schadegebied staat, dan kunt u uw schade melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

NOW-maatregel

Bent u werkgever en verwacht u tenminste 20% omzetverlies door de overstromingen? U kunt gebruikmaken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Daarmee kunt u personeel 100% blijven doorbetalen.

U kunt NOW 4 aanvragen bij het NOW-loket van UWV. U kunt de aanvraag doen van 26 juli 2021 tot en met 30 september.

Afspraken wateroverlast in de CAO

Zijn er geen afspraken gemaakt over wateroverlast in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao)? Dan kunt u als werkgever gebruikmaken van de NOW. Let op: als u de NOW aanvraagt en ook andere schadecompensatie ontvangt, dan kan dit consequenties hebben bij latere verrekening.

Gift of tegemoetkoming Giro777

Een gift of tegemoetkoming vanuit Giro777 en/of de Wet tegemoetkoming schade bij rampen kan meetellen als omzet voor de NOW en kan dus invloed hebben op de uiteindelijk definitieve hoogte van de NOW. Lees de voorwaarden.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Heeft u door de overstromingen moeite om vaste lasten te betalen?

U kunt de Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen bij omzetverlies van minimaal 30%. De regeling over het 3e kwartaal kunt u naar verwachting eind augustus aanvragen bij RVO. U moet voldoen aan de subsidievoorwaarden van de TVL.

Schade aan gewassen

Heeft u door regenval en overstromingen schade aan uw akkers en gewassen? U kunt een voorschot op subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanvragen. Zo kunt u als agrariër een paar maanden eerder over geld beschikken.

Tijdelijk steunpunt Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een tijdelijk steunpunt geopend voor ondernemers die getroffen zijn door de watersnood in Limburg. Het steunpunt is elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar voor vragen over en hulp bij belastingzaken: 088-1542600 of per e-mail.

Deze informatie is geplaatst door

KVK
Antwoord voor bedrijven