Strengere regels voor restafval van textiel

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Bent u producent of importeur van textiel? Dan wordt u medeverantwoordelijk voor het afvalbeheer van de producten die u op de markt brengt. Dit heet producentenverantwoordelijkheid.

Producentenverantwoordelijkheid helpt om:

  • producten zo duurzaam mogelijk te ontwerpen en produceren
  • meer afgedankte producten in te zamelen en te recyclen

Producentenverantwoordelijkheid

Producentenverantwoordelijkheid geldt nu al voor producenten en importeurs van bijvoorbeeld auto’s, batterijen en elektronica. Het kabinet komt in het voorjaar van 2021 met een voorstel voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel. Op dit moment komt meer dan 55% van het textiel bij het restafval terecht.

Voor wie?

  • ondernemers die textiel produceren en importeren

Wanneer?

Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2021 een voorstel gedaan voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven