Dit artikel is gerelateerd aan:

Studentondernemers en studiefinanciering

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heb je als student inkomsten uit een eigen bedrijf? En val je onder het oude stelsel van studiefinanciering? Dan gold er een bijverdiengrens en word je mogelijk (gedeeltelijk) gekort op je studiefinanciering. Komt je verzamelinkomen boven een normbedragExterne link? Dan vervalt de studiefinanciering geheel of gedeeltelijk. Als je in je laatste studiejaar een eigen bedrijf hebt, mag je de winst na het afstuderen volledig houden.

Nieuwe studiefinancieringsstelsel

Val je onder het nieuwe studiefinancieringsstelsel? Dan mag je onbeperkt bijverdienen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven