Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bent u woningeigenaar en heeft u vanaf 15 augustus 2019 voor uw woning minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen laten uitvoeren? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan. Dit doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

U komt in aanmerking voor deze subsidie als de woning uw eigendom én hoofdverblijf is, of als deze uw hoofdverblijf wordt na renovatie. Bekijk ook de overige voorwaardenExterne link die voor deze subsidie gelden en lees de veelgestelde vragen SEEH eigenaar én bewonerExterne link.De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat u subsidie kunt aanvragen voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd. U kunt uw aanvraag indienen vanaf 2 september 2019.

Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)Externe link dan met isolatie wordt uitgebreid.

Externe link

Subsidie voor energiebesparende maatregelen

Wilt u in aanmerking komen voor de SEEH voor eigenaar én bewoner? Bekijk dan eerst welke energiebesparende isolatiemaatregelen onder deze regeling vallen. Daarnaast kan het interessant voor u zijn om aanvullende energiebesparende maatregelen uit te voeren. En wilt u uw woning drastisch verbeteren, dan is het zeer energiezuinig pakket wat voor u. Wij verstrekken per woning slechts eenmaal subsidie.

Subsidie voor maatwerkadviesrapport

Wilt u weten welke energiebesparende isolatiemaatregelen voor uw woning het beste resultaat en rendement geven? Vraag dan eerst een maatwerkadviesrapport aan. Ook hiervoor kunt u subsidie krijgen. Die vraagt u aan nadat u de rekening voor het rapport heeft betaald én nadat u minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen heeft laten uitvoeren.Lees meer over het maatwerkadviesrapport eigenaar én bewonerExterne link en de bijbehorende subsidie.

Budget SEEH eigenaar én bewoner

Uitgeschreven tekst Weergeven

Actuele budgetcijfers 1 mei 2020

  • Totaalbudget € 84 miljoen
  • Aantal aanvragen 12.679
  • Verstrekte subsidie € 12.736.252
  • Aangevraagd € 25.395.077
  • Beschikbaar € 71.263.748

Bereken uw subsidie

U kunt uw subsidie vooraf inschatten. Dit doet u met de rekentoolExterne link. Sla deze eerst op op uw computer. De rekentool werkt niet op een IOS-platform (Apple).

De subsidie voor energiebesparende maatregelen bedraagt maximaal € 10.000 per woning. Voert u het zeer energiezuinig pakket uit, dan bedraagt de subsidie maximaal € 15.000 (inclusief een bonusbedrag).

Aanvragen subsidie

De subsidie kunt u online aanvragen. Gebruikt u hiervoor de aanvraagbutton op deze pagina. Bekijk voor het indienen van uw aanvraag eerst het stappenplan Aanvraagproces SEEH eigenaar én bewonerExterne link en check de voorwaardenExterne link. Wilt u dat iemand anders de subsidieaanvraag voor u regelt? Machtig deze persoon dan met het formulier Machtiging intermediair subsidiesExterne link. U hoeft de machtiging niet mee te sturen met uw aanvraag, maar bewaar dit formulier wel goed.

Als particulier logt u in met uw DigiD-inloggegevens. Tussentijds opslaan van uw aanvraag is mogelijk. Onder het tabblad Mijn overzichtExterne link vindt u uw opgeslagen aanvraag terug.

Bent u als uitvoerend bedrijf (bouwbedrijf) gemachtigd door een woningeigenaar? Log dan in met uw KVK-nummer via eHerkenning. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag dit dan eerst aanExterne link. Houd rekening met een levertijd van minimaal enkele dagen. eHerkenning heeft verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Voor deze regeling is niveau 1 vereist.

Bij de aanvraag vragen wij naar uw woningtype. Deze woningtypen staan beschreven op de pagina Woningtypen eigenaar én bewonerExterne link.

Let op: De subsidie voor het maatwerkadviesrapport is niet los aan te vragen. Deze subsidie vraagt u altijd samen met de subsidie voor energiebesparende maatregelen aan.

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail. U vindt de bevestiging ook terug als u weer inlogt bij het eLoket. Kijk dan onder Berichten. Als wij uw aanvraag goedkeuren, krijgt u een beslissing per post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag. Wij kunnen controleren of de uitgevoerde maatregelen aan de kwaliteitseisen voldoen.

Handhaving

RVO bewaakt de rechtmatige verstrekking van de subsidie en wij kunnen de uitvoering van de maatregelen op uw locatie controleren. Wanneer wij vermoeden dat er fraude is gepleegd, doen wij aangifte van oplichting en/of valsheid in geschrifte bij het Openbaar Ministerie. Ook zullen wij de subsidie meteen terugvorderen als deze onterecht is ontvangen.Bewaar al uw documenten over de SEEH zorgvuldig (inclusief die over het maatwerkadvies). U bent verplicht deze administratie 5 jaar te bewaren. Tijdens deze 5 jaar kunnen onze inspecteurs uw woning controleren.

Wet- en regelgeving

Downloads

Bij uw aanvraag moet u een of meer uitvoerdersformulieren voegen. U leest hier meer over bij de voorwaardenExterne link.

Meer weten?

Bekijk wat u nog meer aan energiebesparing kunt doen op de website Iedereen doet wat:

 Externe link

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland