Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bent u woningeigenaar en heeft u vanaf 15 augustus 2019 voor uw woning minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen laten uitvoeren? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan.

Let op: de subsidiebedragen zijn tijdelijk verhoogd. U komt voor deze tijdelijke verhoogde subsidiebedragen in aanmerking als minstens één van de minimaal 2 isolatiemaatregelen (spouw, dak, gevel, vloer of glas) na 1 juni 2020 is uitgevoerd en betaald. Het tijdelijk verhoogde subsidiebedrag is beschikbaar van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020.

Per 1 september 2020 is het mogelijk om meer dan één keer een SEEH-subsidieaanvraag in te dienen voor uw woning. U komt hiervoor in aanmerking als u minimaal 2 andere isolatiemaatregelen laat uitvoeren dan de maatregelen waarvoor u bij een eerdere aanvraag subsidie ontving. Het gaat om isolatie van spouw, dak, gevel, vloer of glas.De overige voorwaarden voor de SEEH-subsidie blijven ongewijzigd.

U komt in aanmerking voor deze subsidie als de woning uw eigendom én hoofdverblijf is, of als deze uw hoofdverblijf wordt na renovatie. Bekijk ook de overige voorwaarden voor deze subsidie en lees de veelgestelde vragen SEEH eigenaar én bewoner.De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat u subsidie kunt aanvragen voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd. U kunt uw aanvraag indienen vanaf 2 september 2019.

Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) dan met isolatie wordt uitgebreid.

Subsidie voor energiebesparende maatregelen

Wilt u in aanmerking komen voor de SEEH voor eigenaar én bewoner? Bekijk dan eerst welke energiebesparende isolatiemaatregelen onder deze regeling vallen. Daarnaast kan het interessant voor u zijn om aanvullende energiebesparende maatregelen uit te voeren. En wilt u uw woning drastisch verbeteren, dan is het zeer energiezuinig pakket iets voor u. Wij verstrekken per woning slechts eenmaal subsidie.

Subsidie voor maatwerkadviesrapport

Wilt u weten welke energiebesparende isolatiemaatregelen voor uw woning het beste resultaat en rendement geven? Vraag dan eerst een maatwerkadviesrapport aan. Ook hiervoor kunt u subsidie krijgen. Die vraagt u aan nadat u de rekening voor het rapport heeft betaald én nadat u minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen heeft laten uitvoeren.Lees meer over het maatwerkadviesrapport eigenaar én bewoner en de bijbehorende subsidie.

Budget SEEH eigenaar én bewoner

Uitgeschreven tekst Weergeven

Actuele budgetcijfers 31 augustus 2020

  • Totaalbudget € 84 miljoen
  • Aantal aanvragen 21.777
  • Verstrekte subsidie € 24.084.571
  • Aangevraagd € 48.210.332
  • Beschikbaar € 59.915.429

Bereken uw subsidie

U kunt uw subsidie vooraf inschatten. Dit doet u met de rekentool. Sla deze eerst op op uw computer. De rekentool werkt niet op een IOS-platform (Apple).

De subsidie voor energiebesparende maatregelen bedraagt maximaal € 10.000 per woning. Voert u het zeer energiezuinig pakket uit, dan bedraagt de subsidie maximaal € 15.000 (inclusief een bonusbedrag).

Aanvragen subsidie

De subsidie kunt u online aanvragen. Gebruikt u hiervoor de aanvraagbutton op deze pagina. Bekijk voor het indienen van uw aanvraag eerst het stappenplan Aanvraagproces SEEH eigenaar én bewoner en check de voorwaarden. Wilt u dat iemand anders de subsidieaanvraag voor u regelt? Machtig deze persoon dan met het formulier Machtiging intermediair subsidies. U hoeft de machtiging niet mee te sturen met uw aanvraag, maar bewaar dit formulier wel goed.

Als particulier logt u in met uw DigiD-inloggegevens. Tussentijds opslaan van uw aanvraag is mogelijk. Onder het tabblad Mijn overzicht vindt u uw opgeslagen aanvraag terug.

Bent u als uitvoerend bedrijf (bouwbedrijf) gemachtigd door een woningeigenaar? Log dan in met uw KVK-nummer via eHerkenning. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag dit dan eerst aan. Houd rekening met een levertijd van minimaal enkele dagen. eHerkenning heeft verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Voor deze regeling is niveau 1 vereist.

Bij de aanvraag vragen wij naar uw woningtype. Deze woningtypen staan beschreven op de pagina Woningtypen eigenaar én bewoner.

Let op: de subsidie voor het maatwerkadviesrapport is niet los aan te vragen. Deze subsidie vraagt u altijd samen met de subsidie voor energiebesparende maatregelen aan.

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail. U vindt de bevestiging ook terug als u weer inlogt bij het eLoket. Kijk dan onder Berichten. Als wij uw aanvraag goedkeuren, krijgt u een beslissing per post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag. Wij kunnen controleren of de uitgevoerde maatregelen aan de kwaliteitseisen voldoen.

Extra tegemoetkoming voor woningeigenaren provincie Fryslân

Woningeigenaren en VvE’s uit de provincie Fryslân krijgen een 10% extra tegemoetkoming als zij hun woning verduurzamen. Provincie Fryslân stimuleert hiermee haar inwoners minimaal 2 isolerende maatregelen te nemen volgens de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en de geldende voorwaarden. Provincie Fryslân stelt hiervoor 2,95 miljoen euro beschikbaar. De looptijd van deze extra tegemoetkoming geldt met terugwerkende kracht van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2022 en zo lang er budget is. U komt in aanmerking voor deze Friese financiële aanvulling als u tenminste 1 energiebesparende maatregel (spouw, gevel, vloer/bodem, dak, glas) heeft laten uitvoeren en dat deze is betaald na 1 juni 2020.

Aanvraagproces en uitbetaling

U dient bij RVO een aanvraag in voor de SEEH. Voor de Friese aanvragers handelt RVO als volgt. Zodra RVO een positief besluit heeft genomen op uw aanvraag stelt RVO u per mail de vraag of u in aanmerking wil komen voor de Friese tegemoetkoming. Is dat het geval, dan geeft u vervolgens toestemming aan RVO voor het verstrekken van de benodigde informatie aan de provincie Fryslân.RVO betaalt het SEEH subsidiebedrag uit aan de Friese woningeigenaar. Als deze aanvrager toestemming heeft gegeven, vult de provincie Fryslân dit bedrag aan met 1/3 deel van de subsidiewaarde.Voorbeeld: u bent een Friese woningeigenaar en u ontvangt 1500 euro SEEH-subsidie van RVO. Vanuit de provincie Fryslân ontvangt u nog eens 500 euro. Dit zolang er budget voor is. U krijgt dus 2 keer een bedrag uitgekeerd op 2 verschillende momenten.

Handhaving

Wij bewaken de rechtmatige verstrekking van de subsidie en kunnen de uitvoering van de maatregelen op uw locatie controleren. Wanneer wij vermoeden dat er fraude is gepleegd, doen wij aangifte van oplichting en/of valsheid in geschrifte bij het Openbaar Ministerie. Ook zullen wij de subsidie meteen terugvorderen als deze onterecht is ontvangen.Bewaar al uw documenten over de SEEH zorgvuldig (inclusief die over het maatwerkadvies). U bent verplicht deze administratie 5 jaar te bewaren. Tijdens deze 5 jaar kunnen onze inspecteurs uw woning controleren.

Wet- en regelgeving

Downloads

Bij uw aanvraag moet u een of meer uitvoerdersformulieren voegen. U leest hier meer over bij de voorwaarden.

Meer weten?

Inspiratie opdoen? Lees de praktijkverhalen SEEH.

Bekijk wat u nog meer aan energiebesparing kunt doen op de website Iedereen doet wat:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland