Dit artikel is gerelateerd aan:

Subsidie SET COVID-19 2.0 voor e-health

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Let op: gesloten

Bent u zorgaanbieder en wilt u tijdens de coronacrisis investeren in structurele digitale zorg op afstand (e-health) voor mensen die thuis wonen? Bijvoorbeeld zorg via een beeldscherm of medicijndispensers. Dan kunt u de regeling SET COVID-19 2.0 aanvragen.

U kunt de SET COVID-19 2.0 gebruiken voor:

  • de aanschaf, lease- en licentiekosten van e-health toepassingen
  • de loonkosten voor coördinatie, inzet en opleiding
  • de inhuur van een externe adviseur of procesbegeleider van een kennisinstelling of onafhankelijke adviesorganisatie

U kunt minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000 subsidie aanvragen. U mag maximaal 40% van het geld gebruiken voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van e-health toepassingen.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • u bent zorgaanbieder of ondersteuner vanuit de Wmo, wijkverpleging, huisartsenzorg of geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  • u heeft minimaal 50 cliënten
  • u geeft digitale zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte, beperking of psychische aandoening
  • u heeft voor de activiteiten nog geen subsidie gekregen vanuit een andere regeling (bijvoorbeeld de SET-regeling of SET COVID-19)

Bekijk ook de andere voorwaarden voor de SET COVID-19 2.0. Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan kunt u misschien de gewone SET-regeling aanvragen.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt de SET COVID-19 2.0 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van 27 juli tot en met 30 november 2020. U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven