Dit artikel is gerelateerd aan:

Subsidie SET COVID-19 2.0 voor e-health

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u zorgaanbieder en wilt u tijdens de coronacrisis investeren in structurele digitale zorg op afstand (e-health) voor mensen die thuis wonen? Bijvoorbeeld zorg via een beeldscherm of medicijndispensers. Dan kunt u de regeling SET COVID-19 2.0 aanvragen.

U kunt de SET COVID-19 2.0 gebruiken voor:

  • de aanschaf, lease- en licentiekosten van e-health toepassingen
  • de loonkosten voor coördinatie, inzet en opleiding
  • de inhuur van een externe adviseur of procesbegeleider van een kennisinstelling of onafhankelijke adviesorganisatie

U kunt minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000 subsidie aanvragen. U mag maximaal 40% van het geld gebruiken voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van e-health toepassingen.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • u bent zorgaanbieder of ondersteuner vanuit de Wmo, wijkverpleging, huisartsenzorg of geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  • u heeft minimaal 50 cliënten
  • u geeft digitale zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte, beperking of psychische aandoening
  • u heeft voor de activiteiten nog geen subsidie gekregen vanuit een andere regeling (bijvoorbeeld de SET-regeling of SET COVID-19)

Bekijk ook de andere voorwaarden voor de SET COVID-19 2.0. Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan kunt u misschien de gewone SET-regeling aanvragen.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt de SET COVID-19 2.0 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van 27 juli tot en met 30 november 2020. Als het budget op is, dan gaat de subsidie eerder dicht.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven