Subsidie Partners voor Water: Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta's (WWSD)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Let op: gesloten

Heeft u een innovatieve technologie, methode of prototype op watergebied? En wilt u deze testen of de haalbaarheid onderzoeken? Dan kunt u subsidie aanvragen voor een pilotproject of een haalbaarheidsstudie. De subsidie Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta's (WWSD) is onderdeel van het programma Partners voor Water (PvW) 2016-2021 voor partijen in de Nederlandse watersector met internationale ambities.

Wanneer komt u in aanmerking?

U bent een onderneming, onderzoeksorganisatie of non-gouvernementele organisatie (ngo’s). En uw project stimuleert vernieuwende Nederlandse kennis en kunde op het gebied van waterveiligheid en waterzekerheid. Uw project heeft te maken met 1 of meer van deze thema's:

  • drinkwater en sanitatie
  • watergovernance
  • duurzame ontwikkeling van vaarwegen en havens (maar niet op de wal)
  • klimaat
  • (water)veiligheid
  • voedsel en ecosystemen
  • water en energie

Hoe kunt u aanvragen?

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven