Dit artikel is gerelateerd aan:

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Komt u als zelfstandig ondernemer in financiële problemen door de coronacrisis? U kunt bij de gemeente een Tozo uitkering aanvragen. Let op: in het veld hieronder vult u de gemeente in waar u woont. Krijgt u geen resultaat, neem dan contact op met uw gemeente.

Vraag de Tozo aan bij uw gemeente

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een ondersteuning voor zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn gekomen. De Tozo is gebaseerd op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). U vraagt de Tozo aan bij de gemeente waar u woont.

Wat is de Tozo?

De Tozo 1 (voor de maanden maart, april en mei 2020) kunt u niet meer aanvragen.

De Tozo 2 (voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020) kunt u niet meer aanvragen.

De Tozo 3 (voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021) kunt u aanvragen bij uw woongemeente.

De Tozo 4 (voor de maanden april 2021 tot en met juni 2021) kunt u vanaf 1 april 2021 aanvragen.

De Tozo bestaat uit:

Inkomensondersteuning

Hoeveel inkomensondersteuning u krijgt is afhankelijk van uw inkomen en uw huishouding. U hoeft deze ondersteuning niet terug te betalen. Voor inkomensondersteuning uit de Tozo 3 wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf, uw vermogen en de kostendelersnorm wordt niet toegepast.

Let op: bij de Tozo 3 is er een partnerinkomenstoets. Is het inkomen van uzelf en uw partner in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt hoger dan het sociaal minimum? Dan kunt u geen Tozo 3 aanvragen. Voor de Tozo 4 is er een vermogenstoets op beschikbaar geld. Begin 2021 wordt er meer bekend gemaakt over de Tozo 4 en de de toets op beschikbaar geld.

Lening voor bedrijfskapitaal

U kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal € 10.157 (Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 bij elkaar opgeteld). Deze lening moet u wel terugbetalen, maar het is mogelijk om later af te lossen. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of gekregen, kunt u deze lening niet aanvragen.

Voorwaarden Tozo voor zelfstandig ondernemers

De voorwaarden voor de Tozo zijn:

 • U heeft door de coronacrisis een huishoudinkomen onder het sociaal minimum en/of u heeft een bedrijfskrediet nodig voor een liquiditeitsprobleem.
 • Als uw inkomen boven het sociaal minimum ligt, maar u kunt uw zakelijke rekeningen en/of vaste bedrijfslasten door de coronacrisis niet meer betalen, dan kunt u geen inkomensondersteuning aanvragen. U kunt wel het Tozo-bedrijfskrediet aanvragen.
 • U bent een gevestigde zelfstandige vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd (AOW-leeftijd). Bent u zelfstandige en heeft u de AOW-leeftijd? Dan kunt u het Tozo-bedrijfskrediet aanvragen
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • U oefent uw bedrijf of zelfstandig beroep uit in Nederland.
 • U voldoet aan wettelijke vereisten van een eigen bedrijf, u bent bijvoorbeeld ingeschreven in het Handelsregister.
 • U bent vóór 17 maart 2020 gestart met uw bedrijf en staat ingeschreven bij KVK
 • U voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep). Bent u minder dan een jaar geleden gestart? Dan geldt een urencriterium van gemiddeld minimaal 23,5 uur per week.
 • U woont in de gemeente waar u de Tozo aanvraagt.
 • U bent directeur-grootaandeelhouder (DGA), dan moet u alleen of samen met de andere directeuren meer dan 50% van de aandelen hebben en aan het urencriterium voldoen.
 • De uitsluitingsgronden van de Participatiewet gelden niet voor u.

Bekijk hier of u in aanmerking komt voor de Tozo. Let op: de ‘Krijg ik Tozo check’ werkt niet in Internet Explorer. Gebruik hiervoor een andere browser.

Verder kijken op de arbeidsmarkt

Bent u afhankelijk van de Tozo-uitkering? Vanaf 1 januari 2021 gaat de gemeente samen met u bekijken of en welke ondersteuning u nodig heeft om verder te kijken op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld met coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.

Tozo voor zelfstandige zorgaanbieders

Bent u een zelfstandige zorgaanbieder? Bekijk eerst of u bij uw inkopers (zorgverzekeraars en gemeenten) steun kunt krijgen. Als u die niet krijgt, of als uw inkomen ook met die steun onder het sociaal minimum blijft, kunt u Tozo aanvragen bij uw woongemeente. U moet wel aan de voorwaarden van de Tozo voldoen.

Tozo voor grensondernemers

Woont u over de grens (in de EU, EER of Zwitserland) en heeft u in Nederland uw bedrijf (grensondernemer)? Dan kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Deze lening van maximaal € 10.157 (2% rente) is onderdeel van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). U kunt de lening bedrijfskapitaal voor grensondernemers (Tozo) aanvragen bij de gemeente Maastricht.

Woont u in Nederland en heeft u een bedrijf heeft in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland? Dan, kunt u de Tozo-inkomensondersteuning aanvragen in uw woongemeente. U moet aan de voorwaarden voldoen. U kunt geen lening voor bedrijfskrediet aanvragen via de Tozo.

Tozo aanvragen

U kunt de Tozo 3 aanvragen bij uw woongemeente.

De uitkering levensonderhoud van de Tozo 3 kunt u in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende kracht (tot maximaal 1 oktober 2020) aanvragen.

Heeft u al de Tozo 2 gekregen en wilt u de Tozo 3 aanvragen? Dan kunt u de uitkering verlengen. Dit gebeurt niet automatisch. Uw gemeente kan een verkort aanvraagformulier gebruiken voor deze verlenging. De startdatum voor aanvragen kan per gemeente verschillen. Kijk op de website van uw woongemeente voor meer informatie.

De Tozo 4 (voor de maanden april 2021 tot en met juni 2021) kunt u vanaf 1 april 2021 aanvragen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven