Dit artikel is gerelateerd aan:

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Komt u als zelfstandig ondernemer in financiële problemen door de coronacrisis? U kunt bij de gemeente een Tozo uitkering aanvragen. Let op: in het veld hieronder vult u de gemeente in waar u woont. Krijgt u geen resultaat, neem dan contact op met uw gemeente.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een ondersteuning voor zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn gekomen. De Tozo is gebaseerd op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). U vraagt de Tozo aan bij de gemeente waar u woont.

Wat is de Tozo?

De oorspronkelijke Tozo (Tozo 1) is verlengdExterne link met de Tozo 2. U kunt de Tozo 1 (voor de maanden maart, april en mei) niet meer aanvragen. De Tozo 2 geldt voor juni, juli, augustus en september 2020 en bestaat uit:

Inkomensondersteuning

De inkomensondersteuning is afhankelijk van uw inkomen en uw huishouding. U hoeft deze ondersteuning niet terug te betalen. Voor inkomensondersteuning wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf, uw vermogen en de kostendelersnorm wordt niet toegepast. Let op: bij de Tozo 2 is er een partnerinkomenstoets. Is het inkomen van uzelf en uw partner in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt hoger dan het sociaal minimum? Dan kunt u geen Tozo 2 aanvragen.

Lening voor bedrijfskapitaal

U kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal € 10.157. Deze lening moet u wel terugbetalen, maar het is mogelijk om later af te lossen. U betaalt een lager rentepercentage dan voor de reguliere Bbz. Als u al een lening heeft aangevraagd via de Tozo 1 dan telt dat bedrag mee. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of gekregen, kunt u deze lening niet aanvragen.

Voorwaarden Tozo voor zelfstandig ondernemers

De voorwaarden voor de Tozo 2 zijn:

 • U heeft door de coronacrisis een huishoudinkomen onder het sociaal minimumExterne link en/of een bedrijfskrediet nodig voor een liquiditeitsprobleem. Als uw inkomen boven het sociaal minimum ligt, maar u kunt uw zakelijke rekeningen en/of vaste bedrijfslasten door de coronacrisis niet meer betalen, dan kunt u geen inkomensondersteuning, maar wel het Tozo-bedrijfskrediet aanvragen.
 • U bent een gevestigde zelfstandige vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd (AOW-leeftijd). Bent u zelfstandige en heeft u de AOW-leeftijd? Dan kunt u het Tozo-bedrijfskrediet aanvragen
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • U oefent uw bedrijf of zelfstandig beroep uit in Nederland.
 • U voldoet aan wettelijke vereisten van een eigen bedrijf, u bent bijvoorbeeld ingeschreven in het Handelsregister.
 • U bent vóór 17 maart gestart met uw bedrijf en staat ingeschreven bij KVK
 • U voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep). Bent u minder dan een jaar geleden gestart? Dan geldt een urencriterium van gemiddeld minimaal 23,5 uur per week.
 • U woont in de gemeente waar u de Tozo aanvraagt.
 • U bent directeur-grootaandeelhouder (DGA), dan moet u alleen of samen met de andere directeuren meer dan 50% van de aandelen hebben en aan het urencriterium voldoen.
 • De uitsluitingsgronden van de Participatiewet gelden niet voor u.

Bekijk hier of u in aanmerking komtExterne link voor de Tozo. Let op: de ‘Krijg ik Tozo check’ werkt niet in Internet Explorer. Gebruik hiervoor een andere browser.

Tozo voor zelfstandige zorgaanbieders

Bent u een zelfstandige zorgaanbieder? Bekijk eerst of u bij uw inkopers (zorgverzekeraars en gemeenten) steun kunt krijgen. Als u die niet krijgt, of als uw inkomen ook met die steun onder het sociaal minimum blijft, kunt u Tozo aanvragen bij uw woongemeente. U moet wel aan de voorwaarden van de Tozo voldoen.

Tozo voor grensondernemers

Woont u over de grens (in de EU, EER of Zwitserland) en heeft u in Nederland uw bedrijf (grensondernemer)? Dan kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Deze lening van maximaal € 10.157 (2% rente) is onderdeel van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). U kunt de lening bedrijfskapitaal voor grensondernemers (Tozo) aanvragenExterne link bij de gemeente Maastricht.

Woont u in Nederland en heeft u een bedrijf heeft in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland? Dan, kunt u de Tozo-inkomensondersteuning aanvragen in uw woongemeente. U moet aan de voorwaarden voldoen. U kunt niet via de Tozo een lening voor bedrijfskrediet aanvragen.

Tozo aanvragen

U vraagt de Tozo 2 aan tot en met 30 september 2020 bij de gemeente waar u woont. De startdatum voor de aanvraag kan per gemeente verschillen. De Tozo 2 werkt terug tot 1 juni. Kijk op de website van uw woongemeente voor meer informatie.

Had u al de Tozo 1 voor inkomensondersteuning aangevraagd en wilt u de Tozo 2 aanvragen? Dan kunt u de uitkering verlengen. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Kijk op de website van uw woongemeente voor meer informatie.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven