Dit artikel is gerelateerd aan:

Tozo-regeling: voorwaarden en aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 4 min lezen
Komt u als zelfstandig ondernemer in financiële problemen door de coronacrisis? De Tozo-regeling kan u mogelijk helpen. Lees er hier alles over.

Vraag de Tozo aan bij uw gemeente

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een ondersteuning voor zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn gekomen.

Tozo aanvragen bij uw gemeente

De Tozo is gebaseerd op de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz). De Tozo wordt sneller behandeld en verstrekt. Ook zijn de voorwaarden van de Tozo-regeling soepeler. U vraagt de Tozo aan bij de gemeente waar u woont.

Aanvraagtermijnen Tozo

De oorspronkelijke Tozo-regeling is verlengd tot en met september 2021.

 • De Tozo 1, 2 en 3 kunt u niet meer aanvragen.
 • De Tozo 4 (voor de maanden april, mei en juni 2021) was bij uw gemeente aan te vragen tot 1 juli 2021.
 • De Tozo 5 (voor de maanden juli, augustus en september 2021) vraagt u aan bij uw gemeente voor 1 oktober 2021.

Wat is de Tozo-regeling?

De Tozo bestaat uit:

Inkomensondersteuning

Hoeveel inkomensondersteuning u krijgt is afhankelijk van uw inkomen en uw huishouden. Voor inkomensondersteuning uit de Tozo 3 wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf, uw vermogen en de kostendelersnorm wordt niet toegepast.

Let op: bij de Tozo is er een partnerinkomenstoets. Is het inkomen van uzelf en uw partner in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt hoger dan het sociaal minimum? Dan kunt u geen Tozo-uitkering aanvragen.

Lening voor bedrijfskapitaal

U kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal € 10.157 (alle Tozo-leningen bij elkaar opgeteld). Tot 1 januari 2022 wordt geen rente gerekend over de lening, die een looptijd heeft van 5 jaar.

Moet u de Tozo terugbetalen?

U hoeft de inkomensondersteuning niet terug te betalen. De lening voor bedrijfskapitaal moet u wel terugbetalen, maar het is mogelijk om later af te lossen. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of gekregen, kunt u deze lening niet aanvragen.

Hoe kunt u de Tozo stopzetten?

Wilt u uw Tozo-uitkering stopzetten? Bijvoorbeeld omdat u weer start met uw onderneming? U kunt uw Tozo stopzetten via uw gemeente.

Voorwaarden Tozo voor zelfstandig ondernemers

U moet aan kunnen tonen dat u recht heeft op de Tozo. De gemeente kan bij twijfel extra bewijsstukken aan u vragen. Dat kan ook achteraf, nadat de Tozo aan u is toegekend.

De voorwaarden voor de Tozo zijn:

 • U heeft door de coronacrisis een huishoudinkomen onder het sociaal minimum en/of u heeft een bedrijfskrediet nodig voor een liquiditeitsprobleem.
 • Als uw inkomen boven het sociaal minimum ligt, maar u kunt uw zakelijke rekeningen en/of vaste bedrijfslasten door de coronacrisis niet meer betalen, dan kunt u geen inkomensondersteuning aanvragen. U kunt wel het Tozo-bedrijfskrediet aanvragen.
 • U bent een gevestigde zelfstandige vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd (AOW-leeftijd). Bent u zelfstandige en heeft u de AOW-leeftijd? Dan kunt u het Tozo-bedrijfskrediet aanvragen
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • U oefent uw bedrijf of zelfstandig beroep uit in Nederland.
 • U voldoet aan wettelijke vereisten van een eigen bedrijf, u bent bijvoorbeeld ingeschreven in het Handelsregister.
 • U stond vóór of op 17 maart (de datum dat het Kabinet de Tozo aankondigde) ingeschreven bij de KVK.
 • U voldoet aan het urencriterium. De Belastingdienst heeft vanwege de coronacrisis het urencriterium voor bepaalde periodes in 2020 en 2021 versoepeld. Lees meer over de verspoeling van het urencriterium bij de Belastingdienst.
 • U woont in de gemeente waar u de Tozo aanvraagt.
 • U bent directeur-grootaandeelhouder (DGA), dan moet u alleen of samen met de andere directeuren meer dan 50% van de aandelen hebben en aan het urencriterium voldoen.
 • De uitsluitingsgronden van de Participatiewet gelden niet voor u.

Bekijk of u in aanmerking komt voor de Tozo. Let op: de ‘Krijg ik Tozo check’ werkt niet in Internet Explorer. Gebruik hiervoor een andere browser.

Verder kijken op de arbeidsmarkt

Bent u afhankelijk van de Tozo-uitkering? Vanaf 1 januari 2021 gaat de gemeente samen met u bekijken of en welke ondersteuning u nodig heeft om verder te kijken op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld met coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.

Tozo voor zelfstandige zorgaanbieders

Bent u een zelfstandige zorgaanbieder? Bekijk eerst of u bij uw inkopers (zorgverzekeraars en gemeenten) steun kunt krijgen. Als u die niet krijgt, of als uw inkomen ook met die steun onder het sociaal minimum blijft, kunt u Tozo aanvragen bij uw woongemeente. U moet wel aan de voorwaarden van de Tozo voldoen.

Tozo voor grensondernemers

Woont u over de grens (in de EU, EER of Zwitserland) en heeft u in Nederland uw bedrijf (grensondernemer)? Dan kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Deze lening van maximaal € 10.157 (2% rente) is onderdeel van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). U kunt de lening bedrijfskapitaal voor grensondernemers (Tozo) aanvragen bij de gemeente Maastricht.

Woont u in Nederland en heeft u een bedrijf heeft in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland? Dan, kunt u de Tozo-inkomensondersteuning aanvragen in uw woongemeente. U moet aan de voorwaarden voldoen. U kunt geen lening voor bedrijfskrediet aanvragen via de Tozo.

Tozo en inkomstenbelasting

De uitbetaalde Tozo-uitkering is inkomen dat u moet opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2020. De uitkering moet apart worden opgegeven en is dus geen onderdeel van de omzet.

Ontvangt u een Tozo-uitkering en heeft u een partner? Mogelijk krijgt uw partner een hogere belastingaanslag over 2020 of minder geld terug dan verwacht. Lees meer over eventuele gevolgen van een Tozo-uitkering voor de belastingaanslag van uw partner op Rijksoverheid.nl.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven