Tips bij aanvragen subsidie

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | KVK | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Een subsidie aanvragen is geen dagelijks werk. Met deze tips heeft u in ieder geval wat handige handvatten om aan de slag te gaan.

Tips bij subsidie aanvragen

 • Neem voldoende tijd voor het opstellen van uw aanvraag. Soms moet u een uitgebreid projectvoorstel schrijven of neemt de behandeling van de subsidie tijd in beslag.
 • Dien uw aanvraag op tijd in. Veel subsidies hebben een deadline.
 • Vraag subsidie aan vóórdat u begint met uw werkzaamheden. U krijgt meestal geen subsidie voor een project dat al is gestart.
 • Vaak staan niet alle mogelijkheden van een subsidieregeling in detail beschreven. Praat tijdig met de subsidieverstrekker en verken de 'grenzen van de regeling'. Inventariseer, in de breedste zin, welke bedrijfsactiviteiten voor subsidie in aanmerking komen.
 • Heeft u eerder een bijdrage van de overheid gehad? Er is een plafond (de-minimis) voor financiële ondersteuning aan bedrijven. ControleerExternal link of u dat plafond al heeft bereikt.
 • Weet u wanneer u de subsidie ontvangt? Soms ontvangt u deze pas achteraf en moet u daarom dit bedrag voorfinancieren.
 • Twijfelt u? Neem contact op met de uitvoeringsinstantie van de subsidie.

Tips voor het werken met subsidie

 • Als u de subsidie krijgt toegekend, ontvangt u een goedkeurende beschikking. In de beschikking staat waar u precies aan moet voldoen.
 • Is de subsidie btw-belast of niet? Lees het na bij de BelastingdienstExternal link.
 • Subsidie maakt deel uit van de omzet van uw onderneming en heeft daarom invloed op de hoogte van uw winst.
 • Gaat het project niet zoals u heeft voorzien, neem dan tijdig contact op met de subsidieverstrekker.
 • Bent u het niet eens met de beschikking of de subsidievaststelling? Tegen deze besluiten is bezwaar en beroep mogelijk.
 • Boekt u goede resultaten met het project waar u subsidie voor krijgt? Laat het weten aan de subsidieverstrekker. Zij zijn vaak op zoek naar goede praktijkvoorbeelden. Wie weet krijgt u gratis publiciteit.
 • Let op de verplichte administratie die hoort bij het krijgen van een subsidie. Bekijk vooraf welke gegevens u -achteraf- moet verantwoorden en richt daarop uw administratie in.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

KVK Financieringsdesk

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
KVK
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland