Recht op eerlijk proces in Grondwet

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter binnen een redelijke termijn wordt toegevoegd aan de GrondwetExterne link. Ook wordt het recht op toegang tot de rechter gewaarborgd. Deze grondrechten zijn nog niet in de Grondwet opgenomen.

Voor wie?

Alle ondernemers (en burgers)

Wanneer?

Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven