Dit artikel is gerelateerd aan:

Transitievergoeding

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ontslaat u een werknemer? Of verlengt u zijn contract niet? Dan moet u een transitievergoeding betalen aan uw werknemer. Deze vergoeding geldt vanaf de eerste dag van het arbeidscontract. Uw werknemer kan de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing als overstap naar een andere baan. Een transitievergoeding is niet verplicht bij ontslag met wederzijds goedvinden.

Wanneer moet u een transitievergoeding betalen?

  • U ontslaat een werknemer.
  • U verlengt het contract niet van een werknemer.
  • Een werknemer neemt ontslag na ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw kant.

In een aantal gevallen hoeft u geen transitievergoeding te betalen.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het maandsalaris en het aantal dienstjaren van de werknemer. Met de rekentoolExterne link kunt u de hoogte van de transitievergoeding berekenen waar uw werknemer recht op heeft.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven