Dit artikel is gerelateerd aan:

Transitievergoeding

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ontslaat u een werknemer die al 2 jaar bij u in dienst is? Of verlengt u zijn contract niet? Dan moet u een transitievergoedingExterne link betalen aan uw werknemer. Hij kan de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing als overstap naar een andere baan. Een transitievergoeding is niet verplicht bij ontslag met wederzijds goedvinden.

Let op: Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Bereid u als werkgever voor. Lees de checklist en kijk wat u nog voor 1 januari moet doen.

Wanneer moet u een transitievergoeding betalen?

  • U ontslaat een werknemer die 2 jaar of langer bij u in dienst is.
  • U verlengt het contract niet van een werknemer die 2 jaar of langer bij u in dienst is.
  • Een werknemer neemt ontslag na ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw kant.

In een aantal gevallen hoeft u geen transitievergoeding te betalen.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het maandsalaris en het aantal dienstjaren van de werknemer. Met de rekentoolExterne link kunt u zien of uw werknemer recht heeft op een transitievergoeding en hoe hoog de transitievergoeding is. De transitievergoeding kan voor 50-plussers hoger zijnExterne link. Dit is een tijdelijke regeling tot 2020.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven