U heeft tijdelijk extra personeel nodig

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst | Centraal Bureau voor de Statistiek | KVK | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Dat kan op verschillende manieren, met verschillende gevolgen. Zo kunt u uitzendkrachten inhuren, of gebruikmaken van oproepkrachten of een payrollbedrijf. Ook kunt u extra personeel aannemen, een zzp'er inhuren of uw familie vragen om te helpen. Check altijd of er wel of geen dienstbetrekking is, zodat u weet of u loonheffingen moet betalen.

Bepaal of er een dienstbetrekking is

Welke keuze u ook maakt, u moet altijd nagaan of er sprake is van een dienstbetrekkingExterne link. Als dat zo is, dan moet u loonheffingen inhouden en betalen. Als u voor het eerst personeel aanneemt, moet u zich melden als werkgeverExterne link bij de Belastingdienst. Als u een dienstbetrekking wilt voorkomen, maak dan gebruik van de modelovereenkomsten van de Belastingdienst. Zorg ook dat u en de zzp'er dan werken volgens de modelovereenkomst.

Uitzendkrachten inhuren

Uitzendkrachten zijn in dienst van het uitzendbureau. U betaalt het uitzendbureau en niet de uitzendkracht. Check in het Handelsregister of het uitzendbureau een Waadi-registratie heeft. Dat kan met de Waadi-checkExterne link van de Kamer van Koophandel (KVK). Als u personeel inhuurt van een uitzendbureau zonder Waadi-registratie riskeert u een boete.

Ook moet u zeker weten dat het uitzendbureau de juiste belastingen betaalt aan de Belastingdienst. Anders kan het zijn dat de Belastingdienst de niet betaalde belastingen op u verhaaltExterne link. U kunt met het uitzendbureau afspreken dat u de loonheffingen stort op een g-rekeningExterne link. Dat is een geblokkeerde bankrekening, waarmee het uitzendbureau alleen de loonheffingen en btw aan de Belastingdienst kan betalen. U bent in ieder geval niet meer aansprakelijk voor het bedrag dat u op die rekening stort.

Oproepkrachten inhuren

U kunt oproepkrachten inhuren via een payrollbedrijf of een uitzendbureau. U betaalt dan dit bedrijf en niet de oproepkracht.

U kunt ook zelf oproepkrachten in dienst nemen. U sluit dan een contractExterne link met de oproepkracht. Dit is vooral handig als u uw werknemers niet de garantie kunt geven voor voldoende werk.

Alle oproepkrachten betaalt u altijd voor minimaal 3 uur. Ook als ze maar 1 uur hebben gewerkt.

Personeel aannemen

U kunt extra personeel aannemen, bijvoorbeeld als u voor een langere periode meer drukte verwacht en meer personeel nodig heeft. Neemt u voor de eerste keer personeel aan, dan moet u zich als werkgever meldenExterne link bij de Belastingdienst. En u moet een loonadministratieExterne link gaan bijhouden. Als u personeel aanneemt, moet u rekening houden met maatregelen tegen schijnconstructies. En let op de aanzegtermijn bij tijdelijke contracten.

Heeft u een eenmanszaak?

Ook dan kunt u personeel aannemen. U hoeft uw rechtsvorm niet te wijzigen.

Familie vragen

Uw familie kan helpen in uw onderneming. Uw kinderenExterne link kunnen meewerken in uw onderneming. Ook uw partner kan meewerken in uw bedrijf. U kunt dan misschien gebruikmaken van de meewerkaftrekExterne link.

Vakantiekrachten inhuren

Tijdens schoolvakanties of buiten schooltijden kunt u jongeren inhuren. U moet rekening houden met de leeftijdExterne link van de jongeren. Zo mogen kinderen van 13 en 14 geen industrieel werk doen. Dat betekent dat ze niet in een fabriek mogen werken. En ze mogen niet met en bij machines werken.

Freelancers of zzp'ers

Freelancers en zzp'ers zijn zelfstandig ondernemers. Als u ze inhuurt, wordt u opdrachtgever en de freelancer of zzp'er is dan de opdrachtnemer. U kunt deze arbeidsrelatie vastleggen in een modelovereenkomstExterne link van de Belastingdienst.

Wet arbeidsmarkt in balans: bekijk de checklist voor werkgevers

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Bereid u als werkgever voor. Lees de checklist en kijk wat u nog voor 1 januari moet doen.

Feiten en cijfers: hoeveel tijdelijke banen zijn er?

De grafiek toont het aantal personen met een tijdelijke baan. Tijdelijk dienstverband en uitzendwerk komen het meest voor.

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst
Centraal Bureau voor de Statistiek
KVK
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid