Uitstel aanvragen voor belastingaangifte

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst

Als u niet op tijd aangifte kunt doen, kunt u soms uitstel krijgen. U leest hier hoe u uitstel kunt aanvragen.

Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Als u uw aangifte inkomstenbelasting of aangifte vennootschapsbelasting niet op tijd kunt doen, kunt u daarvoor uitstel aanvragen. U moet dat wel doen voor de uiterste aangiftedatum, anders riskeert u alsnog een boete.

Aangifte inkomstenbelasting

Voor uw aangifte inkomstenbelasting kunt u op verschillende manierenExternal link uitstel aanvragen. Dit kan tot de datum die staat op de uitnodiging van de Belastingdienst. Binnen 3 weken na uw aanvraag krijgt u van de Belastingdienst een schriftelijke reactie. Wilt u langer uitstel? Dan moet u een brief sturen naar uw belastingkantoorExternal link. U moet dan ook aangeven waarom u zo lang uitstel nodig heeft.

Aangifte vennootschapsbelasting

Voor uw aangifte vennootschapsbelasting kunt u tussen 1 april en 1 juni uitstel aanvragen. Ook dat kan op verschillende manierenExternal link. U vraagt uitstel aan tot 1 november. Binnen 3 weken na uw aanvraag krijgt u van de Belastingdienst een schriftelijke reactie. Wilt u langer uitstel? Dan moet u een brief sturen naar uw belastingkantoorExternal link. U moet dan ook aangeven waarom u zo lang uitstel nodig heeft.

Btw en loonheffingen

Alleen in bijzondere gevallen kunt u uitstel aanvragen voor uw btw-aangifteExternal link of uw aangifte loonheffingen. De Belastingdienst stelt vast of er in uw situatie sprake is van bijzondere omstandigheden. Neem hiervoor contact op met uw belastingkantoorExternal link.

Uw belastingconsulent vraagt uitstel

Als u uw aangifte door een fiscaal dienstverlener laat doen, dan kunt u voor uitstel van de aangifte inkomstenbelasting en de aangifte vennootschapsbelasting contact opnemen met uw dienstverlener. Uw fiscaal dienstverlener kan gebruikmaken van de speciale uitstelregeling voor belastingconsulenten.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Belastingdienst

BelastingTelefoon 0800-0543

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst