UWV of eigenrisicodragen

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Een zieke of arbeidsongeschikte werknemer kost u veel geld. U moet het loon doorbetalen en misschien de uitkering. Bovendien krijgt u kosten voor de re-integratie en premies voor de verschillende verzekeringen. Hoe betaalt u dit allemaal? Loondoorbetaling bij ziekte kunt u verzekeren. En voor de Ziektewet of WGA kunt u eigenrisicodrager worden. Dan krijgt u namelijk korting op UWV-premies. Het risico kunt u dan weer afdekken via een schadeverzekeraar. Of u laat gewoon alles via UWV lopen. Wat zijn de verschillen?

Verzuimverzekering voor loondoorbetaling bij ziekte

Met een verzuimverzekering dekt u het risico af van de loondoorbetaling tijdens de eerste 2 jaar. Deze verzekering sluit u af bij een schadeverzekeraar. Zij bieden vaak ook ondersteuning bij het re-integratietraject. Bij het Verbond van VerzekeraarsExterne link vindt u een compleet overzicht van alle schadeverzekeraars in Nederland.

Eigenrisicodragen Ziektewet

Als uw zieke werknemer of ex-werknemer een Ziektewetuitkering krijgt, kunt u ervoor kiezen om dit zelf te betalen. Dan bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW-ERD)Externe link. U betaalt hierdoor een lagere premie aan UWV. U moet dan wel zelf de re-integratie van uw werknemer begeleiden. De kosten van bijvoorbeeld een bedrijfsarts of arbodienst zijn dan ook voor uw eigen rekening. Het aanvragen van eigenrisicodragen moet via de BelastingdienstExterne link. Controleer met de premiewijzer van UWVExterne link of de ZW-ERD iets voor u is en wat u daarmee bespaart.

Ziektewet via UWV

Krijgt uw zieke werknemer of ex-werknemer een Ziektewetuitkering via UWV? Dan betaalt u daarvoor de volledige premie aan UWV. U blijft wel verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer.

WGA-eigenrisicodrager

U betaalt zelf de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie van uw ex-werknemer. Hiervoor kunt u een WGA-verzekering afsluiten bij een schadeverzekeraar. U blijft wel de basispremieExterne link betalen aan UWV. Het WGA-eigenrisicodragen (WGA-ERD) kan voor zowel werknemers met een vast arbeidscontract als voor flexwerkers. Met de checklistExterne link van UWV kunt u zien of WGA-ERD iets voor u is. Kijk ook hoeveel gedifferentieerde premieExterne link u ermee bespaart en of dat in uw situatie zinvol is.

WGA via UWV

U kunt de WGA-uitkering ook gewoon via UWV laten lopen. UWV ondersteunt dan ook bij de re-integratie van uw ex-werknemer. U betaalt hiervoor dan de basispremie en de gedifferentieerde premieExterne link.

Overzicht WGA-ERD of WGA via UWV

UWV heeft een handig overzichtExterne link met de verschillen tussen WGA-ERD of WGA via UWV.

Meebetalen voorkomen?

Bij een WGA-uitkering moet u altijd meebetalen. Bij een IVA-uitkering niet. Maar die krijgt uw ex-werknemer alleen bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Met andere woorden: de kans moet zeer klein of nihil zijn dat uw werknemer ooit weer kan werken.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid