Eigenrisicodrager (ERD) of UWV voor de Ziektewet of WIA

Deze informatie is geplaatst door

UWV

Een zieke of arbeidsongeschikte werknemer kan u veel geld kosten. U moet het loon doorbetalen en soms de uitkering. Als u als werkgever de volledige premies betaalt, heeft uw werknemer vaak recht op een uitkering van UWV. Maar u kunt ook eigenrisicodrager worden. U krijgt dan korting op UWV-premies maar betaalt de uitkering zelf. Lees hier wat de mogelijkheden zijn.

Welke arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn er?

Als uw werknemer ziek is, betaalt u de eerste 2 jaar het loon door. Alleen voor sommige werknemers kunt u een Ziektewet-uitkeringExterne link aanvragen.

Als uw werknemer 2 jaar ziek is geweest, komt hij in aanmerking voor een WIA-uitkering. De WIA bestaat uit 2 regelingen: de WGA en de IVA.

  • De WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) is voor:
    • werknemers die van 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn;
    • werknemers die volledig (maar niet duurzaam) arbeidsongeschikt zijn.
  • De IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) is voor werknemers die duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

Premie voor Ziektewet, WGA en IVA—uitkering

Krijgt uw zieke (ex-)werknemer een Ziektewetuitkering via UWV? Dan betaalt u daarvoor de volledige premie aan UWV. U kunt de WGA-uitkering ook via UWV laten lopen. U betaalt hiervoor de basispremie en de gedifferentieerde premiesExterne link. UWV betaalt dan de volledige WGA-uitkering aan uw werknemer. U blijft wel verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de Ziektewet- en WGA-uitkering.

De IVA-uitkering wordt gefinancierd uit de premie WAO/WIA die alle werkgevers in Nederland betalen. Deze uitkering krijgt uw ex-werknemer alleen als de kans zeer klein is dat uw werknemer ooit weer kan werken.

Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet en de WGA

U kunt eigenrisicodrager worden voor de WGA en voor de Ziektewet. U bent niet automatisch eigenrisicodrager voor de Ziektewet als u dat ook bent voor de WGA en andersom.

Als eigenrisicodrager betaalt u een lagere premie aan UWV. U betaalt dan zelf de Ziektewet-uitkering of WGA-uitkering van uw (ex)werknemer. Ook regelt u zelf de re-integratie van uw werknemer.

Wanneer bent u geen eigenrisicodrager?

  • Betaalt u bij ziekte van uw werknemer 2 jaar lang het loon door? Dan bent u geen eigenrisicodrager voor de ZW. Deze loondoorbetalingsverplichting geldt voor iedere werkgever.
  • Het eigenrisicodragerschap voor de WGA geldt alleen voor werknemers met een vast dienstverband.

Op de website van UWV vindt u meer informatie over eigenrisicodragenExterne link.

Verzekeren

U kunt als eigenrisicodrager een WGA- of Ziektewetverzekering afsluiten bij een particuliere schadeverzekeraar. Zij bieden vaak ook ondersteuning bij het re-integratietraject. Bij het Verbond van Verzekeraars vindt u een compleet overzicht van alle schadeverzekeraarsExterne link in Nederland.

Eigenrisicodragerschap aanvragen

Via de Belastingdienst vraagt u eigenrisicodragerschap aan voor de ZiektewetExterne link of voor de WGAExterne link. U kunt het eigenrisicodragerschap op 1 januari of op 1 juli laten beginnen. Uw aanvraag moet uiterlijk 13 weken voor deze data (dus voor 2 oktober of voor 1 april) binnen zijn.

Bent u een startende werkgever? Dan kunt u eigenrisicodrager worden op het moment dat u werkgever wordt.

Deze informatie is geplaatst door

UWV