Vennootschapscontract opstellen

Deze informatie is geplaatst door

KVK | Ondernemersplein

U wilt een vennootschap onder firma (vof) oprichten. In Nederland is dit een veelgebruikte rechtsvorm. Wettelijk is er echter weinig geregeld. Daarom is het belangrijk dat u goede afspraken maakt met uw partners. Vooral over aansprakelijkheid en financiële risico’s is het van extra belang dat u duidelijke afspraken maakt met uw partners. Die legt u vast in een vennootschapscontract (vof-contract).

Maak afspraken over aansprakelijkheid

Als vennoot bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de schulden van de vof. Dat geldt ook wanneer een andere vennoot zakelijke schulden heeft gemaakt. Als de vof onvoldoende vermogen heeft, kunnen schuldeisers aanspraak maken op uw privé-vermogen of dat van uw partner. In een vennootschapscontract kunt u afspreken wie waarvoor aansprakelijk is.

Wanneer u uw aansprakelijkheid als vennoot wilt beperken, heeft u diverse mogelijkheden. Zo kunt u een verzekering afsluiten voor aansprakelijkheid. Daarnaast dient u een aansprakelijkheid van de vof zoveel mogelijk te beperken in de contracten en voorwaarden.

Hoewel een vennootschapscontract niet verplicht is, kunnen de gevolgen groot zijn wanneer u het niet hebt. Een vennootschapscontract geeft duidelijkheid. Zo weet iedere vennoot waar hij aan toe is.

Wat legt u vast in een vennootschapscontract

In een vennootschapscontract staan onder meer de volgende zaken:

 • de naam van de vennootschap
 • de duur van de vennootschap
 • de namen van de vennoten
 • de inbreng van de vennoten zoals geld, arbeid of goederen
 • welke rol en bevoegdheden de vennoten hebben
 • de eventuele toetreding van nieuwe vennoten
 • de verdeling van winst en verlies
 • afspraken bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • de mogelijke toepassing van een concurrentiebeding
 • de regeling in geval van geschillen
 • de beëindiging van de vof. Bijvoorbeeld door opzegging of arbeidsongeschiktheid
 • de regeling in geval van faillissement zoals Wsnp en curatele

Zelf of via een notaris

U kunt ervoor kiezen om met elkaar een contract op te stellen. Zorg ervoor dat u meerdere exemplaren heeft. Op internet kunt u diverse voorbeeldcontracten vinden. U kunt er ook voor kiezen om het contract door een notaris of juridisch adviseur te laten opstellen. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Die kunnen per notariskantoor of adviseur verschillen.

Deze informatie is geplaatst door

KVK
Ondernemersplein