Veranderingen in de vennootschapsbelasting: wat betekent dit voor u?

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | KVK

De komende jaren wil de regering de vennootschapsbelasting op een paar punten veranderen. Dat maakte de regering bekend op Prinsjesdag, 18 september 2018. De Tweede Kamer en Eerste Kamer moeten nog instemmen met deze plannen. Het zou dus kunnen dat veranderingen niet doorgaan.

Tarief vennootschapsbelasting omlaag

Vanaf 2019 gaat het tarief van de vennootschapsbelasting in 3 stappen omlaag:

  • 2019: eerste schijf 19%, tweede schijf 25%
  • 2020: eerste schijf 16,5%, tweede schijf 22,55%
  • 2021: eerste schijf 15%, tweede schijf 20,50%

De eerste schijf loopt tot en met € 200.000 winst, de tweede schijf geldt voor winst boven € 200.000.

Minder mogelijkheden afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Vanaf 2019 kunt u gebouwen in eigen gebruik alleen nog afschrijven als deze op de balans staan voor een bedrag dat hoger is dan de WOZ-waarde. De balanswaarde mag niet onder de WOZ-waarde komen. Is de balanswaarde al minder dan de WOZ-waarde, dan kunt u niet meer op uw gebouw afschrijven. Voor gebouwen die u niet zelf gebruikt, gold deze beperking al.

Als u een gebouw voor 1 januari 2019 in gebruik heeft genomen, en u heeft op dat gebouw nog geen 3 jaar afgeschreven. Dan mag u deze alsnog 3 jaar volgens de oude regels afschrijven.

De beperking van de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik geldt alleen voor bedrijven en organisaties die aangifte vennootschapsbelasting moeten doen.

U kunt verliezen nog maar 6 jaar verrekenen

Het aantal jaren dat u verliezen in de vennootschapsbelasting met toekomstige winsten kunt verrekenen, was 9 jaar. Dat kan vanaf 2019 nog maar 6 jaar. U kunt dus:

  • verlies over 2016 verrekenen tot 2025
  • verlies over 2017 verrekenen tot 2026
  • verlies over 2018 verrekenen tot 2027
  • verlies over 2019 verrekenen tot 2025
  • verlies over 2020 verrekenen tot 2026
  • verlies over 2021 verrekenen tot 2027

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
KVK