Betere bescherming risico's kankerverwekkende stoffen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Er komen strengere richtlijnen voor het gebruik van carcinogene of mutagene agentia (kankerverwekkende stoffen) op het werk. Voor 11 gevaarlijke stoffen worden maximale grenswaarden gesteld. Deze zijn in alle lidstaten van de Europese Unie hetzelfde.

Ook worden de normen voor het werken met houtstof en vinyl chloride monomeer verder aangescherpt.

Voor wie?

Alle bedrijven

Wanneer?

Wanneer de nieuwe regels ingaan, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven