Verblijf als buitenlandse ondernemer in Nederland

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 1 min lezen

Wilt u als buitenlandse ondernemer of werknemer in Nederland verblijven? Dan moet u aan een aantal eisen voldoen:

Machtiging tot voorlopig verblijf en verblijfsvergunning

Voordat u een verblijfsvergunning kunt aanvragen, heeft u meestal een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. Dit is een speciaal visum om Nederland binnen te komen. De mvv kan aangevraagd worden door de immigrant of de referent. U kunt voor de aanvraag van een mvv en een verblijfsvergunning 1 procedure volgen.

Inschrijven bij uw gemeente

Wilt u langer dan 4 maanden in Nederland verblijven? Dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. Als u uit Nederland vertrekt (voor meer dan 8 maanden), schrijft u zich uit bij uw gemeente.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven