Nieuwe aanvullende bescherming van bedrijfsgeheimen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 23 oktober 2018

Wat is er veranderd?

Niet-openbaargemaakte know-how en bedrijfsinformatie worden beschermd tegen onrechtmatige verkrijging, gebruik en openbaarmaking.

Van 'bedrijfsgeheimenExternal link' is sprake in de nieuwe wet wanneer bedrijfsinformatie handelswaarde heeft 'omdat zij geheim is' en als de houder deze informatie 'heeft onderworpen aan redelijke maatregelen om haar geheim te houden'.

Voor wie?

  • innovatieve bedrijven

Wanneer?

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen is op 23 oktober 2018 ingegaan.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven