Vergoeding tuinbouw en sierteelt in coronacrisis

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Let op: gesloten

Ondernemers in de sierteeltsector en sommige delen van de voedingstuinbouw kunnen een vergoeding aanvragen voor omzetschade door de coronacrisis. Deze schade is ontstaan, omdat u producten die snel bederven bijvoorbeeld niet meer kunt exporteren. Het uitgangspunt van deze omzetschaderegeling is dat u 30% van deze schade zelf betaalt (ondernemersrisico). De overheid betaalt een deel van de overige schade. Voor deze regeling is € 600 miljoen beschikbaar.

Wanneer komt u in aanmerking?

U bent ondernemer in de sierteeltsector en voedingstuinbouw:

  • telers van bloembollen, boomkwekerijgewassen, sierplanten, perkplanten, potplanten snijbloemen en snijheesters
  • groothandelaren
  • vermeerderaars
  • wegtransporteurs
  • veilingen van sierteeltproducten
  • telers en groothandelaren in de voedingstuinbouw

Uw bedrijf heeft in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020 meer dan 30% verlies van omzet of brutowinst door de coronamaatregelen.

Lees de precieze voorwaarden voor deze tegemoetkoming bij Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

Hoe kunt u de vergoeding voor sierteelt en voedingstuinbouw aanvragen?

U kon de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 aanvragen van 7 mei tot en met 18 juni 2020 bij RVO. U kunt niet meer aanvragen.

U heeft eHerkenning niveau 1 (of hoger) nodig. Bekijk het aanvraagproces.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven