Dit artikel is gerelateerd aan:

Verklaring gezamenlijk vervoer aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u een vennootschap onder firma (v.o.f.) in het busvervoer of taxivervoer? En wilt u een ondernemersvergunning voor taxivervoer of een communautaire vergunning voor busvervoer aanvragen? Dan heeft u een verklaring gezamenlijk vervoer nodig. Daarmee verklaart u dat de vennoten het taxibedrijf of het busbedrijf voor gezamenlijke rekening en risico leiden.

Gezamenlijkheidscriterium

U moet als vervoerder aan het gezamenlijkheidscriterium voldoen. Dat betekent dat het taxivervoer voor gezamenlijke rekening en risico van de vennoten wordt uitgevoerd. Of u aan het gezamenlijkheidscriterium voldoet, heeft te maken met:

  • Wordt de winst gelijk verdeeld?
  • Worden de kosten (voor bijvoorbeeld schadeverzekeringen en vervanging bij ziekte) gelijk verdeeld?
  • De aansprakelijkheid naar anderen.

Verklaring gezamenlijk vervoer aanvragen

De verklaring gezamenlijk vervoer vindt u op de website van Kiwa Register. U stuurt het formulier verklaring gezamenlijk vervoerExterne link (pdf) mee met uw aanvraag voor de ondernemersvergunning of communautaire vergunning.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven