Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Let op: gesloten

Verhuurt u meer dan 10 huurwoningen met een huurprijs tot en met de liberalisatiegrens? En doet u investeringen in die woningen, zoals bouw, verbouw, sloop of samenvoeging? Dan kunt u in aanmerking komen voor vermindering van de verhuurderheffing.

Wanneer komt u in aanmerking?

Uw investeringen hebben te maken met de:

  • aanpak woningvoorraad in Rotterdam-Zuid;
  • sloop woningen in krimpgebieden (bepaalde gemeenten);
  • transformatie van vastgoed met niet-woonfunctie naar woonfunctie (landelijk).

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt niet meer aanvragen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland