Termijn schorsing voertuig wordt ruimer

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 augustus 2019

Wat verandert er?

Gaat u uw voertuig voor langere tijd niet gebruiken? U kunt uw voertuig straks langer dan 1 jaar schorsen. Ook komen er verschillende schorsingstermijnen voor verschillende voertuigen. Nu duurt een schorsing voor alle voertuigen maximaal 1 jaar. Het wordt niet mogelijk het voertuig voor onbepaalde tijd te schorsen.

Voor wie?

  • alle bedrijven met bijvoorbeeld een personenauto, bedrijfsauto, motor of bromfiets

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 augustus 2019. De regeling zal dan met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 ingaan.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven