Zorgkosten gemaakt voor onverzekerden vergoed

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 maart 2019

Wat is er veranderd?

Bent u zorgverlener? U krijgt zorgkosten die u heeft gemaakt voor onverzekerde personen vergoed. Personen zonder zorgverzekering hebben recht op de noodzakelijke medische zorg, ook als het niet spoedeisend is. Het gaat hierbij vaak om personen met verward gedrag. Bij hen is het vaak moeilijk om de benodigde gegevens te krijgen en te ontdekken of ze verzekerd of verzekeringsplichtig zijn.

De staatssecretaris heeft de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden aangepast. Deze was beperkt tot spoedeisende zorg. Daar komt noodzakelijke medische zorg nog bij. Met de nieuwe regeling kunt u als zorgverlener de kosten voor geleverde zorg terugvragenExterne link.

Voor wie?

  • huisartsen
  • specialisten
  • verpleegkundigen
  • ziekenhuizen,
  • ggz instellingen
  • mensen die werken in financiële en administratieve functies

Wanneer?

De wijziging van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden is ingegaan op 1 maart 2019, met terugwerkende kracht tot 1 maart 2018.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven