VOG natuurlijke personen (VOG NP) aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Kijk hoe u als ondernemer de VOG digitaal kunt aanvragen.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap

Een verklaring omtrent het gedragExterne link (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Met een VOG bewijst u dat uw gedrag of dat van uw werknemer of vrijwilliger in het verleden geen bezwaar is voor het uitvoeren van een bepaalde taak of beroep. U heeft in sommige gevallen een VOG voor uzelf nodig. In andere gevallen heeft u een VOG nodig van uw werknemer of vrijwilliger.

Voor wie is een VOG verplicht?

De VOG voor natuurlijke personen (VOG NP) is wettelijk verplicht voor:

 • iedereen die in het onderwijs werkt (in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs)
 • iedereen die in de kinderopvangExterne link werkt
 • taxichauffeurs

En als u werkt:

 • met vertrouwelijke gegevens (bijvoorbeeld artsen of advocaten)
 • met kwetsbare mensen (bijvoorbeeld in de gezondheidszorg)
 • met geld of kostbare goederen (bijvoorbeeld accountants of hypotheekadviseurs)
 • in een functie bij de overheid

In andere gevallen bepaalt u zelf of u een werknemer of vrijwilliger om een VOG vraagt of staat het in de cao van uw branche. Er is ook een VOG voor rechtspersonen (VOG RP).

Hoe vraagt u de VOG aan?

Een VOG kunt u op een aantal manieren aanvragen:

 • Is de VOG voor uzelf? Dan kunt u de VOG aanvragen bij de gemeente.
 • Bent u zzp'er? Dan kunt u de VOG laten aanvragenExterne link door uw opdrachtgever.
 • Is de VOG voor uw medewerker? U moet uw medewerker dan een aanvraagformulier geven. Dan kan de medewerker zelf een VOG aanvragen bij de gemeente.
 • U kunt de aanvraag ook digitaalExterne link doen. U zet dan de VOG-aanvraag klaar voor uw medewerker. U moet hiervoor inloggenExterne link met eHerkenning. U heeft hiervoor een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1Externe link nodig. Daarna logt uw medewerker in met DigiD, en maakt de aanvraag af.

Staat de aanvrager niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen? Dan kan hij de aanvraag doen bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Dit is onderdeel van Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V).

Wanneer wordt geen VOG afgegeven?

Justis kijkt naar de politiegegevens van de persoon die de VOG aanvraagt in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) en besluit of hij een VOG krijgt of niet. U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat belangrijk is voor het betreffende beroep dat u wilt uitoefenen.

Digitaal VOG aanvragen met de berichtenbox

Als u voor een procedure die onder de Dienstenwet valt een VOG moet aanvragen, kunt u dit ook digitaal doen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven