Vrijkomen van woonruimte melden en leegstaande woningen verhuren

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als huiseigenaar bent u verplicht bij de gemeente te melden als een woning vrijkomt doordat de huurder vertrekt. In de huisvestingsverordening van de gemeente staat voor welke woningen deze verplichting geldt. U kunt bij de melding zelf een nieuwe huurder voor de woning voordragen.

Vergunning tijdelijke verhuur leegstaande woningen

Leegstaande woonruimte kunt u tijdelijk verhuren als deze aan een aantal voorwaardenExterne link voldoet. Daarvoor hebt u een vergunning van de gemeente nodig. De vergunning geldt voor maximaal 2 jaar.

Een pand kraken

Kraken is verboden en als misdrijf strafbaarExterne link. Ook als het pand langer dan 1 jaar leeg staat. In alle gevallen is het onrechtmatig gebruik van een leegstaand pand niet toegestaan. Als eigenaar van een gekraakt pand kunt u aangifte doen bij de politie.

Leegstand van een pand

Gemeenten kunnen leegstand van kantoor- en winkelpanden aanpakken. De gemeente kan een leegstandverordening vaststellen met een meldingsplicht voor als u een leegstaand pand heeft. Daarnaast kan de gemeente bepalen dat zij:

  • in overleg met u als eigenaar van het pand een oplossing voor de leegstand zoekt
  • een huurder voordraagt of toewijst
  • een bestuurlijke boete oplegt

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven