Vrijstelling assurantiebelasting voor verzekering loondoorbetaling

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2020

Wat verandert er?

Heeft u personeel? Er komt een vrijstelling van assurantiebelasting voor werkgevers. De vrijstelling geldt voor ondernemers met een verzekering die het doorbetalen van loon aan zieke werknemers dekt. U hoeft als ondernemer voor deze verzekering geen assurantiebelasting te betalen.

Voor wie?

  • Ondernemers met personeel

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2020.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

088 - 042 44 00

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven