Webshop en online platform moeten klant beter beschermen

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

< 1 min lezen
Ingangsdatum: 28 mei 2022

Wat verandert er?

Heeft u een webwinkel of online platform? U moet meer en betere informatie geven aan consumenten.

  • Er komt een verbod om zoekresultaten weer te geven zonder duidelijk te maken dat het betaalde reclame betreft of dat er is betaald om een hogere plaatsing te krijgen.
  • Online handelaren moeten consumentenbeoordelingen voor publicatie controleren op echtheid.
  • Er komt een verbod op het (laten) plaatsen van valse consumentenbeoordelingen.
  • Consumenten krijgen meer rechten als ze gebruik maken van ‘gratis’ digitale diensten waarvoor zij hun persoonlijke gegevens moeten opgeven, zoals sociale media.

De nieuwe regels worden tegelijk in de hele EU ingevoerd. Zo kunnen consumenten ook makkelijk over de grens online aankopen doen en krijgen ondernemers een gelijker speelveld op de Europese markt.

Voor wie?

  • webwinkels
  • online platforms

Wanneer?

De wijzigingen die volgen uit de Richtlijn (EU) 2019/2161 wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming gaan naar verwachting in op 28 mei 2022.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)