Wel of geen personeel?

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Als u het drukker krijgt in uw bedrijf, gaat u misschien op zoek naar personeel. Maar wanneer is dat handig? En kiest u voor tijdelijk personeel of in vaste dienst? Personeel neemt u werk uit handen, maar u moet iemand wel inwerken en begeleiden.

Loont het om personeel in dienst te nemen?

Maak een overzicht van de werkzaamheden en drukke perioden in uw bedrijf. Stel uzelf vragen als:

  • Zijn de werkzaamheden tijdelijk of permanent?
  • Hoeveel tijd bespaart een medewerker mij?
  • Hoeveel tijd kost instructie en inwerken?
  • Wil ik managerstaken op me nemen zoals functioneringsgesprekken?
  • Hoeveel extra inkomsten levert een personeelslid op?
  • Kan ik de taken uitbesteden aan een ander bedrijf?

Vast of flexibel personeel?

Vaste dienst is geschikt als u voor langere tijd hulp nodig heeft, de werkzaamheden constant zijn en u de taken kunt inpassen in een concrete functie. Maar u hoeft natuurlijk niet meteen iemand in vaste dienst aan te nemen. Er zijn veel alternatieven. Als u specifieke deskundigheid zoekt, dan kunt u de werkzaamheden bijvoorbeeld uitbesteden aan een zzp'er of freelancer of een medewerker inhuren via detachering. Bij tijdelijke drukte kunt u denken aan een uitzendkracht. Wilt u geen administratieve rompslomp, dan is payrolling ook een mogelijkheid.

Ketenbepaling

De basisregel is dat personeel maximaal drie tijdelijke contracten mag hebben. Als er een vierde contract wordt aangeboden, dan geldt deze van rechtswege voor onbepaalde tijd. Dit geldt ook als de totale termijn van deze tijdelijke contracten langer is dan twee jaar. Dit wordt de ‘Ketenbepaling’ genoemd.

Als er met tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt gewerkt, is het dus belangrijk hier goed op te letten. Zit er minimaal zes maanden tussen opeenvolgende contracten, dan is de keten doorbroken en is er geen gevaar dat een tijdelijk arbeidscontract wordt omgezet naar een vast dienstverband. Bij uitzondering kan in sommige cao’s hiervan worden afgeweken.

Wet arbeidsmarkt in balans: bekijk de checklist voor werkgevers

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Bereid u als werkgever voor. Lees de checklist en kijk wat u nog voor 1 januari moet doen.

Deze informatie is geplaatst door

KVK