In werking getreden (1)

Moet nog in werking treden (9)
 1. Warmtewet verandert, warmte komt in huurrecht

  Ingangsdatum: 1 juli 2019

  Verhuurders die warmte leveren aan hun huurders vallen niet meer onder de Warmtewet, maar onder het huurrecht. Lees hier meer over.

Moet nog in werking treden (9)

In werking getreden (1)
 1. Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan de BENG

  Ingangsdatum: 1 juli 2020

  Alle nieuw te bouwen gebouwen moeten voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). Lees wat er verandert.

 2. Omgevingsrecht gaat op in Omgevingswet

  Ingangsdatum: 1 januari 2021

  Het omgevingsrecht, inclusief de regels van natuur- en milieurecht en het algemeen bestuursrecht, wordt gebundeld en gemoderniseerd in de Omgevingswet.

 3. Overdrachtsbelasting voor bedrijfspanden met 1 procent omhoog

  Ingangsdatum: 1 januari 2021

  De overdrachtsbelasting op niet-woningen (zoals bedrijfspand, grond voor woningen of hotels) gaat van 6 naar 7 procent. Lees meer

 4. Maatregelen om kwaliteit in de bouw te verbeteren

  Ingangsdatum: 1 januari 2021

  Er komen maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren en de positie van de particuliere en zakelijke consument in de bouw te beschermen.

 5. Verbod op energie-onzuinige kantoren

  Ingangsdatum: 1 januari 2023

  Bent u eigenaar van een kantoorgebouw? Straks mogen alleen kantoren worden gebruikt die ten minste energielabel C hebben.

 6. Uitstoot van fijnstof uit pluimveestallen moet omlaag

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Pluimveebedrijven moeten de uitstoot van fijnstof verminderen. Voor nieuwe pluimveestallen gaat een reductie-eis van 70 % gelden.

 7. Huurders winkelruimte worden beter beschermd

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Verhuurders van winkelruimten mogen straks niet meer zomaar de huur opzeggen voor renovatie. Lees meer over deze verandering.

 8. De pachtwet in de landbouw verandert

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Werkt u in de landbouw? De nieuwe pachtwet geldt voor verpachters en pachters. Lees hier wat er gaat veranderen.

 9. Verbod op asbestdaken (Verworpen)

  Ingangsdatum: Verworpen

  Zit uw bedrijf in een gebouw met een asbestdak? Daken met asbest zijn in Nederland na 2024 verboden.