Dit artikel is gerelateerd aan:

Wettelijk minimumloon berekenen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

U moet uw werknemers vanaf 21 jaar minstens het wettelijk minimumloonExterne link (WML) betalen. Voor jongere werknemers van 15 tot en met 20 jaar geldt het minimumjeugdloonExterne link. U berekent het minimummaandloon of minimumuurloon van uw werknemers met tabellen of de rekenhulp.

Wat is het wettelijk minimumloon?

Het wettelijke minimumloon (WML) is het loon dat u een werknemer moet betalen als hij voor u werkt. Het minimumloon bestaat uit een basisloon en verschillende toeslagenExterne link. Elk half jaar wordt het minimumloon aangepast. Op de loonstrook zet u het wettelijk minimumloon of minimumjeugdloon dat voor uw werknemer geldt.

Voor welke werknemers geldt het minimumloon?

Het minimumloonExterne link geldt voor:

Hoe kunt u het minimumuurloon berekenen?

De hoogte van het brutominimumloon hangt af van hoeveel uur uw medewerker werkt. Werkt iemand parttime? Dan is het minimumloon evenredig lager. Minimumlonen kunnen per sector verschillen. Het kan ook in een cao zijn vastgesteld. De lonen mogen in elk geval nooit lager zijn dat het wettelijke minimumloonExterne link. Gebruik de rekenhulp en bereken het minimumloonExterne link van uw werknemer.

Elk half jaar aanpassing van minimumloon

De bedragen van het minimumloonExterne link worden elk half jaar aangepast. Dat gebeurt op 1 januari en op 1 juli. U moet dan ook het salaris aanpassen van uw werknemer.

Wat is het verschil tussen het bruto- en nettominimumloon?

Het brutominimumloon is het loon dat wettelijk is vastgelegd volgens de wet of cao. Het nettominimumloon is het uiteindelijke bedrag dat uw werknemer op zijn bankrekening ontvangt. Het verschil tussen bruto en netto heeft te maken met de hoogte van de loonheffing. De loonheffing bestaat uit inkomstenbelasting en verzekeringspremies zoals de AOW en de WW. Uw werknemer betaalt hier zelf aan mee.

Hoe gaat de betaling van minimumloon?

Het minimumloon moet u altijd via de bank betalen. Betaalt u minder dan het minimum uurloon, dan kunt u een boete of een dwangsom krijgen. Krijgt uw werknemer meer dan het minimumloon? Dan mag u het bedrag boven het minimumloon op een andere manier betalen. Dat geldt ook voor de vakantiebijslag. U kunt dat bedrag bijvoorbeeld contant betalen, of in vakantiebonnen.

Wat is het minimumjeugdloon?

Het wettelijk minimumjeugdloonExterne link geldt voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar. Voor jonge werknemers van 13 en 14 jaar bestaat geen wettelijk minimumjeugdloon. U spreekt dan samen af hoe hoog het loon is. Jongeren vanaf 21 jaar hebben recht op een volledig wettelijk minimumloonExterne link (WML) van 100%.

Brutobedragen van het minimumjeugdloon

Heeft u jongeren in dienst? De brutobedragen van het minimumjeugdloon gelden voor een volledige werkweek. Controleer het minimumjeugdloon voor uw jonge werknemer met deze tabelExterne link.

Leerlingen met een leerwerkplek en stagiairs

Heeft u mbo'ers voor u werken via de Beroepsbegeleide Leerweg (bbl)? Bekijk de tabelExterne link met brutobedragen voor het minimumloon bbl. Als er stagiairsExterne link meelopen in uw bedrijf hoeft u geen wettelijk minimumloon te betalen. Bij een stage ligt de nadruk op leren en is er geen arbeidsovereenkomst.

Kosten inhouden op minimumloon

U houdt de wettelijke verplichte bedragen in op het minimumloon, zoals pensioenpremies en loonheffingen. U mag niet zomaar andere kosten inhouden op het minimumloon. Onder bepaalde voorwaarden mag u wel kosten voor huur en zorgverzekeringExterne link inhouden. Uw werknemer moet hiervoor schriftelijk toestemming geven. Voor een werknemer met een arbeidsbeperking mag u meer kosten inhouden om te voorkomen dat hij in de schulden raakt. Bijvoorbeeld kosten voor gas, water en elektra. Ook hiervoor moet uw werknemer schriftelijk toestemming geven.

Minimumloon bij stukloon

Betaalt u uw werknemers stukloonExterne link? Dan moet u hen gemiddeld minstens het minimumloon betalen voor ieder gewerkt uur. Stukloon is loon dat per afgeleverd stuk werk wordt betaald. U moet vastleggen hoeveel uren uw werknemer werkt en wat hij daarmee verdient. Deze administratie moet laten zien dat u gemiddeld minstens het minimumloon betaalt voor het aantal uren dat uw medewerker werkt aan een opdracht.

Minimumloon bij meerwerk

Wanneer uw medewerkers extra uren werken (meerwerkExterne link) moet u uw werknemers gemiddeld minstens het minimumloon betalen voor die gewerkte uren. Uw werknemer werkt extra als hij meer uren werkt dan in zijn contract staat. Of als hij meer uren werkt dan de volledige werkweek in uw branche of organisatie. U moet vastleggen hoeveel uren uw werknemer extra werkt. Deze administratie moet laten zien dat u gemiddeld minstens het minimumloon betaalt voor meerwerk.

Minimumloon voor DGA startup

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een startup? Dan mag u de eerste 3 jaar het wettelijk minimumloon en het minimumvakantiegeld als gebruikelijk loon rekenen. Het bedrijf hoeft dan minder loon en loonheffingen af te dragen waardoor er meer geld over blijft om te investeren. Na 3 jaar gelden de normale regels van de gebruikelijke loonregeling. Lees hier meer over in hoofdstuk 16.1 van het Handboek LoonheffingenExterne link. Een startup is een beginnend innovatief bedrijf dat door de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is aangewezen als starter. U mag als startup gebruikmaken van de WBSO zonder eerst met de Belastingdienst te overleggen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid