Dit artikel is gerelateerd aan:

Wettelijk minimumuurloon wordt voor iedereen gelijk

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Iedereen die het wettelijk minimumloon (WML) verdient, krijgt in de toekomst hetzelfde vaste bedrag per uur. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De introductie van een uniform wettelijk minimumuurloon leidt tot een eerlijker en transparanter minimumloon voor iedereen.

Voor wie?

Ondernemers met personeel

Per wanneer?

Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven