Veranderde administratieplicht kinderopvang

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 juli 2018

Wat is er veranderd?

Bent u ondernemer in de kinderopvang? U moet de gegevens van de personeelsleden die zich moeten inschrijven in het Personenregister kinderopvang bewaren in uw administratie. De inschrijving in het Personenregister kinderopvang gebeurt, op basis van de Wet kinderopvang, met een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). U moet de persoonsgegevens en het burgerservicenummer (BSN) van de personen die zich moeten inschrijven bewaren.

De GGD-inspecteur mag deze gegevens tijdens een inspectie opvragen bij de kinderopvang. De GGD-inspecteur kan dan de inschrijvingen en koppelingen in het personenregister controleren.

Voor wie?

  • ondernemers in de kinderopvang

Wanneer?

De wijziging van de administratieplicht is ingegaan op 1 juli 2018.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven