Nieuwe beroepskracht-kindratio (BKR) in de kinderopvang

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Wat is er veranderd?

Bent u ondernemer in de kinderopvang? De rekenmethode voor de beroepskracht-kindratio in de kinderopvang is veranderd. Daardoor is het aantal pedagogisch medewerkers in verhouding tot het aantal kinderen op de groep gewijzigd. Dit is afhankelijk van de leeftijd van de aanwezige kinderen. De rekenmethode voor de beroepskracht-kindratio (BKR) richt zich meer op de behoeften van het kind, niet meer op het aantal kinderen per kracht.

Voor wie?

  • kinderopvangorganisaties
  • peuterspeelzalen

Wanneer?

De nieuwe rekenregels van de BKR zijn ingegaan op 1 januari 2019.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven