Windturbine installeren

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Wilt u een windturbine op land installeren? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Het bestemmingsplan moet windenergie toestaan. Voor de windturbine gelden veiligheidseisen om de omgeving en het milieu te beschermen.

Welke vergunningen heeft u nodig?

U heeft een omgevingsvergunning nodig:

  • als u een windturbine of windpark op land gaat bouwen
  • als u een milieu-inrichting wilt oprichten, veranderen of in werking stellen

Het kan zijn dat u ook andere vergunningen of ontheffingen nodig heeft, bijvoorbeeld op het gebied van natuurbescherming, waterbeheer, bodembescherming of geluid.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven