Windturbine installeren

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u een windturbine op land installeren? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Het bestemmingsplan moet windenergie toestaan. Voor de windturbine gelden veiligheidseisenExternal link om de omgeving en het milieu te beschermen.

Welke vergunningen heeft u nodig?

Gaat u een windturbine of windpark op land bouwen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning voor het oprichten, veranderen of in werking hebben van een milieu-inrichting nodig.

U heeft nog andere vergunningen en ontheffingen nodig, bijvoorbeeld op het gebied van natuurbescherming, waterbeheer en bodembescherming. Een overzicht hiervanExternal link vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven