Dit artikel is gerelateerd aan:

WTZi-toelating voor een zorginstelling aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u als zorginstelling verzekerde zorg volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz) leveren? Dan moet uw instelling een WTZi-toelating hebben van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). U moet hiervoor voldoen aan de eisen van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Aanvraagformulieren voor een nieuwe toelating, een wijziging of intrekking vindt u op de website van het CIBG.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven