Subsidie Zonnecel-systeemtechnologie Green Deal (Noord-Brabant)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Let op: gesloten

Voert u in Noord-Brabant een project uit op het gebied van innovatieve zonneceltechnologie? Dan kunt u daarvoor een garantstelling aanvragen bij de provincie. Dit kan ook in een samenwerkingsverband.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt geen aanvraag meer indienen.

Digitaal subsidie aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de subsidie Zonnecel-systeemtechnologie Green Deal digitaal aanvragen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven