Zonnepanelen op uw woning: btw terugvragen als ondernemer

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst

Installeert u zonnepanelen op uw woning? Dan kunt u de btw terugvragen bij de Belastingdienst. Hier leest u hoe u dat doet als u een eenmanszaak heeft, zoals veel zzp'ers: u meldt het terugleveren als extra activiteit en u verwerkt in uw reguliere btw-aangiftes de btw over de aankoop en installatie van de zonnepanelen en de btw die u moet betalen aan de Belastingdienst.

Bent u ondernemer en heeft uw onderneming een andere rechtsvorm dan eenmanszaak? Zoals vof, maatschap of BV. En installeert u privé zonnepanelen op uw woning? Vraag dan als particulier de btw terug.

Stap 1: Elektriciteit terugleveren: extra bedrijfsactiviteit melden

Als uw zonnepanelen meer elektriciteit produceren dan u op dat moment gebruikt, leveren de panelen het overschot terug aan het elektriciteitsnet. U krijgt hiervoor van uw energiebedrijf een vergoeding. Meestal verrekent uw energiebedrijf de stroom die u teruglevert met de stroom die het energiebedrijf aan u levert. Dit heet salderen.

Het terugleveren van elektriciteit is een extra activiteit van uw bestaande bedrijf.

Let op!

Welk werk u doet, speelt geen rol. Als u bijvoorbeeld timmerman bent, is het terugleveren van elektriciteit een extra activiteit van uw timmerbedrijf. U krijgt daarvoor geen nieuw (sub)btw-nummer.

U meldt het terugleveren van de elektriciteit met een brief aan uw belastingkantoorExterne link.

Stap 2: Verwerk de btw over zonnepanelen in uw reguliere aangifte

U verwerkt de btw over de zonnepanelen als volgt uw reguliere aangifte.

Rubriek 5b (Voorbelasting)

Hier vult u de btw in die u heeft betaald over de aankoop en installatie van uw zonnepanelen. Maar dan moet wel de rekening hiervoor op uw naam staan. En ook de rekening van het energiebedrijf moet op uw naam staan.

Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief)

Voor de elektriciteit die u heeft teruggeleverd, moet u uw energiebedrijf een rekening sturen met btw. In rubriek 1a vult u die btw in.

Voorbeeld

Stel u levert in een jaar 2.000 kWh elektriciteit terug en u krijgt van uw energiebedrijf een vergoeding van € 0,07 per kWh. Over die vergoeding brengt u btw in rekening. U stuurt hiervoor het energiebedrijf een rekening. U berekent de btw als volgt: 2.000 x € 0,07 x 21% = € 29,40.

Sommige energiebedrijven werken met selfbillingExterne link: het energiebedrijf maakt voor u de rekening op voor de teruggeleverde elektriciteit. Die rekening moet dan wel aan de factuureisen voldoen. Ook moet er op de rekening staan: 'factuur uitgereikt door afnemer'.

Rubriek 1d (Privégebruik)

De zonnepanelen op uw woning behoren helemaal of gedeeltelijk tot het bedrijfsvermogen. Maar u gebruikt de elektriciteit van de panelen ook privé. Daarom moet u over dit privégebruik btw betalen. Bij de berekening gaat u uit van het bedrag dat uw energiebedrijf u in rekening brengt voor de elektriciteit die u inkoopt, inclusief energiebelasting en exclusief btw.

Voorbeeld

Stel uw energiebedrijf berekent u € 0,19 per kWh. En stel uw zonnepanelen produceren 1.000 kWh stroom die u privé gebruikt. Dan moet u over het privégebruik 1.000 x 0,19 x 21% = € 39,90 btw betalen.

Let op!

U moet altijd aangifte btw doen als u elektriciteit teruglevert. Behalve als u een ontheffing van administratieve verplichtingenExterne link krijgt. Vraag die ontheffing pas aan nadat u in een btw-aangifte de btw over de aankoop en installatie van uw zonnepanelen heeft teruggevraagd en de btw heeft aangegeven die u moet betalen.

Doet u normaal gesproken geen btw-aangifte omdat u alleen vrijgestelde goederen of dienstenExterne link levert? Dan moet u nu wel btw-aangifte gaan doen. U meldt deze extra bedrijfsactiviteit en daarna zet de Belastingdienst een online aangifte voor u klaar. Of u krijgt een papieren aangifte.

U woont samen met een partner

Heeft u een partner? Dan zijn de volgende situaties mogelijk:

  • Uw partner heeft ook een eenmanszaak. Degene op wiens naam de rekening van het energiebedrijf staat, moet de extra activiteit melden bij de Belastingdienst en de zonnepanelen verwerken in de btw-aangiftes.
  • Uw partner heeft geen eenmanszaak. Uw partner is bijvoorbeeld in loondienst of uw partner heeft geen betaalde baan. Dan kan uw partner als particulier de btw terugvragen over de zonnepanelen op uw woning. Uw partner hoeft dan maar 1 keer aangifte te doen. De rekening van het energiebedrijf moet dan wel op naam van uw partner staan.

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst