Zonnepanelen op uw woning: btw terugvragen als particulier

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst

Installeert u zonnepanelen op uw woning? Dan kunt u de btw terugvragen bij de Belastingdienst. Hier leest u hoe u dat doet als particulier (u had nooit eerder een eenmanszaak): u meldt zich bij de Belastingdienst aan als btw-ondernemer, u geeft uw rekeningnummer door en u doet eenmalig aangifte btw.

Als u eerder een eenmanszaak had waarvan de registratie is gestopt, leest u hier ook wat u kunt doen.

Bent u ondernemer en heeft uw onderneming een andere rechtsvorm dan eenmanszaak? Zoals vof, maatschap of BV. En installeert u privé - dus niet op naam van de zaak - zonnepanelen op uw woning? Dan kunt ook u op de volgende manier de btw terugvragen.

Elektriciteit terugleveren: u bent btw-ondernemer

Als uw zonnepanelen meer elektriciteit produceren dan u op dat moment gebruikt, leveren de panelen het overschot terug aan het elektriciteitsnet. U krijgt hiervoor van uw energiebedrijf een vergoeding. Meestal verrekent uw energiebedrijf de stroom die u teruglevert met de stroom die het energiebedrijf aan u levert. Dit heet salderen.

U bent ondernemer voor de btw als u regelmatig en tegen een vergoeding goederen of diensten levert. Als u met uw zonnepanelen elektriciteit teruglevert, bent u dus ondernemer voor de btw. Om de btw over uw zonnepanelen terug te vragen, moet u zich bij de Belastingdienst aanmelden. De Belastingdienst registreert u dan als eenmanszaak.

Stap 1: Meld u aan als btw-ondernemer

Meld u aan als ondernemer voor de btw met het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders'External link. Dat kan alleen als de rekening van het energiebedrijf op uw naam staat. Uw partner kan dat dus niet voor u doen.

Daarna registreert de Belastingdienst u als eenmanszaak. U krijgt dan een brief 'Vaststelling belastingplicht'. Ook krijgt u een brief met een gebruikersnaam en een brief met een wachtwoord. Daarmee kunt u als ondernemer inloggen bij de Belastingdienst.External link Daar kun u online btw-aangifte doen. Soms stuurt de Belastingdienst een papieren aangifte.

Voor het terugkrijgen van de btw op zonnepanelen als particulier hoeft u zich niet bij de Kamer van Koophandel in te schrijven.

Let op!

Had u eerder al eens een eenmanszaak? Dan zijn er 2 situaties:

  • De registratie van uw eenmanszaak eindigde vóór de factuurdatum van uw zonnepanelen. Gebruik dan het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders'.
  • De registratie van uw eenmanszaak eindigde ná de factuurdatum van uw zonnepanelen. Gebruik dan niet het formulier. U moet zich opnieuw aanmelden als ondernemer voor de btw met een brief aan uw belastingkantoorExternal link. U krijgt dan geen nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord. Om in te loggen, gebruikt u de gegevens die u voor uw beëindigde eenmanszaak gebruikte. Heeft u de afgelopen 18 maanden niet ingelogd? Vraag dan nieuwe gegevens aan bij de BelastingTelefoon.External link

Stap 2: Geef uw rekeningnummer door

Geef uw rekeningnummer aan de Belastingdienst door. Ook als u al eerder een rekeningnummer heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor toeslagen. Dat doet u met het formulier 'Wijziging rekeningnummer ondernemers' onder Inloggen voor ondernemersExternal link (Overige formulieren).

Stap 3: Doe eenmalig aangifte btw en verwerk de btw over zonnepanelen

Bij Inloggen voor ondernemersExternal link doet u online btw-aangifte. U vult alleen het volgende in:

Rubriek 5b (Voorbelasting)

Hier vult u de btw in die u heeft betaald over de aankoop en installatie van uw zonnepanelen.

Heeft u geïntegreerde zonnepanelen?

Heeft u zogenoemde geïntegreerde zonnepanelen? Dat zijn panelen die ook als dakbedekking dienen, bijvoorbeeld dakpannen met een zonnepaneelfunctie. Dan mag u maar 1/3 van de btw over de aankoop en installatie terugvragen.

Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief)

U krijgt niet alleen btw over uw zonnepanelen terug. Als btw-ondernemer moet u ook btw aan de Belastingdienst betalen. Zoals de btw over de vergoeding die u van uw energiebedrijf krijgt voor de elektriciteit die u teruglevert (u moet hiervoor een rekening sturen naar uw energiebedrijf). En de btw over het privégebruik. Want de zonnepanelen op uw woning behoren helemaal of gedeeltelijk tot het bedrijfsvermogen. Maar u gebruikt de elektriciteit van de panelen ook privé. Daarom moet u over dit privégebruik btw betalen. U moet dus precies weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf teruglevert en hoeveel stroom u direct zelf verbruikt.

Maar veel makkelijker is het om hiervoor de vastgestelde bedragen (forfaits) van de Belastingdienst te gebruiken.

Bepaal uw forfait

De hoogte van het vastgestelde bedrag hangt af van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. En van de vraag of u niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft of geïntegreerde zonnepanelen die ook als dakbedekking dienen.

Opwekvermogen in WattpiekNiet-geïntegreerde zonnepanelen, bedrag in euro'sGeïntegreerde zonnepanelen, bedrag in euro's
1 - 1.000205
1.001 - 2.0004010
2.001 - 3.0006020
3.001 - 4.0008030
4.001 - 5.00010040
5.001 - 6.00012050
6.001 - 7.00014060
7.001 - 8.00016070
8.001 - 9.00018080
9.001 - 10.00020090

Is het opwekvermogen in Wattpiek groter dan 10.000? Dan kunt u geen vastgesteld bedrag gebruiken. U moet dan zelf berekenen hoeveel btw u aan de Belastingdienst moet betalen. Hoe u dat doet, leest u bij Zonnepanelen op uw woning: btw terugvragen als ondernemer.

Rekenvoorbeeld niet-geïntegreerde zonnepanelen

U betaalde € 800 btw voor de koop en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen met een opwekvermogen van 2.800 Wattpiek. U krijgt van de Belastingdienst terug: € 800 - € 60 (forfait) = € 740.

Rekenvoorbeeld geïntegreerde zonnepanelen

U betaalde € 1.500 btw voor de koop en installatie van geïntegreerde zonnepanelen met een opwekvermogen van 2.800 Wattpiek. Van geïntegreerde zonnepanelen mag u 1/3 terugvragen. U krijgt van de Belastingdienst terug: € 1.500 : 3 = € 500 - € 20 (forfait) = € 480.

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst