Uw uurtarief bepalen

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Het bepalen van een uurtarief is best lastig. Te hoog schrikt klanten af. Te laag kan een onderwaardering zijn van uw kwaliteiten en levert misschien te weinig inkomen op. Deze tips helpen u op weg bij het bepalen van uw uurtarief.

Niet te hoog, niet te laag

U bepaalt zelf welke prijs u voor uw werk vraagt. Maar let op: vraagt u een te hoge prijs, dan krijgt u minder opdrachten. En een te lage prijs kan weer het idee geven dat de kwaliteit van uw werk niet goed is. Mensen denken soms dat een goedkoop product of een goedkope dienst van mindere kwaliteit is.

Welke factoren bepalen uw uurtarief?

De prijs die u voor uw product of dienst vraagt, moet precies goed zijn. Bij het bepalen van uw uurtarief houdt u rekening met:

Het inkomen dat u wilt hebben

Bereken het bedrag dat u per maand minimaal nodig heeft om van te leven. Uw uurtarief vermenigvuldigt met de uren die u denkt te kunnen factureren, moet na aftrek van bedrijfskosten en belasting genoeg zijn om minimaal dit bedrag over te houden.

Concurrentie

Als er in de markt een tekort is aan wat u doet, dan kunt u een hoger uurtarief vragen. Is er juist een kleine vraag naar uw werk én een grote concurrentie? Overweeg dan uw uurtarief te verlagen. Kijk ter inspiratie naar de uurtarieven van concurrenten.

Uw expertise

Misschien zijn uw illustraties veel unieker of heeft u jarenlange ervaring als psycholoog, dat is ook iets waard.

De omvang van de opdracht

Voor een grote opdracht kunt u misschien uw uurtarief iets verlagen. Als u de opdracht krijgt, bent u voor die periode verzekerd van inkomen. Ook hoeft u zich minder bezig te houden met acquisitie: het zoeken van nieuwe klanten en opdrachten. Acquisitie kost tijd, waarvoor u niet krijgt betaald.

Werk met een variabel uurtarief

Een variabel uurtarief betekent dat u uw uurtarief per opdracht aanpast. Voor een spoedopdracht kunt u een hoger tarief vragen. Bij een langere, vaste opdracht geeft u misschien juist korting. Misschien bent u ook bereid om in prijs te zakken als de opdracht goed is voor uw curriculum vitae (cv) of portfolio. Of als u door de klus waardevolle contacten opdoet en aan uw netwerkExterne link bouwt. Bepaal uw minimale uurtarief en ga daar niet onder zitten.

Uurtje factuurtje of totaalprijs

Uurtarief

U kunt een prijs per tijdseenheid rekenen, bijvoorbeeld per uur.

Totaalprijs

Soms wil een klant een totaalprijs weten voor de opdracht. Dat heet ook wel een fixed-fee of fixed-price. Om de totaalprijs te bepalen, maakt u vooraf een inschatting:

  • Hoeveel tijd heeft u voor de opdracht nodig?
  • Wat zijn de kosten voor het materiaal dat u gebruikt?
  • Hoe berekent u eventueel meerwerk door aan uw klant?

Video: uurtarief bepalen

Ondernemer Peter Bosman geeft in deze video tips en advies over het bepalen van uw uurtarief.

Feiten en cijfers: dienstenprijsindex

De grafiek toont het prijsverloop van diensten in bepaalde sectoren. Het uurtarief bepaalt voor een groot deel de prijs voor een dienst. De grafiek geeft een indicatie van hoe (uur)tarieven zich ontwikkelen. Het prijsverloop is weergegeven als een indexcijfer en geeft aan hoe de prijs is veranderd ten opzichte van het basisjaar (2015). Zo betekent een indexcijfer van 120, dat de prijs 1,2 keer zo groot is als in het basisjaar 2015. Of, er is 20 procent bijgekomen ten opzichte van 2015.

Deze informatie is geplaatst door

KVK