Een missie, visie en strategie bieden houvast

Deze informatie is geplaatst door

KVK

± 1 min lezen

Waarom een missie, visie en strategie?

Uw kans van slagen neemt toe als u een duidelijke missie, visie en strategie heeft. Bedenk waar u goed in bent, wat u te bieden heeft en welke (potentiële) klanten daar behoefte aan hebben. De missie, visie en de strategie van een bedrijf moeten elkaar versterken.

Wat is de missie van uw bedrijf?

De missie is een kort statement over het bestaansrecht van uw organisatie. De missie beantwoordt deze 4 vragen:

  • Wie zijn we?
  • Wat doen we?
  • Voor wie doen we dat?
  • Hoe doen we dat?

De antwoorden op deze vragen kunt u samenvatten in een aantal zinnen. Ze vormen de missie van uw onderneming.

Wat is een visie?

Met een visie voorspelt u hoe uw bedrijf zich gaat ontwikkelen in de toekomst. In zijn visie beschrijft de ondernemer hoe hij aankijkt tegen de ontwikkelingen die hij verwacht in de buitenwereld die van belang zijn voor zijn bedrijf, maar waar hij zelf geen invloed op heeft. Daarnaast probeert hij zicht te krijgen op wat er de komende jaren bij zijn klanten gebeurt door het te vragen of marktonderzoek. Dit legt hij vast in een visie.

Strategie

Verover de markt

Hoe gaat u die markt benaderen? Hoe maakt u een strategisch plan voor een markt die steeds sneller verandert? Door deze versnelling ligt de tijdshorizon voor de bedrijfsstrategie binnen het mkb op maximaal 3 jaar. Voor een actieve benadering van de markt ontwikkelt u een strategie waarmee u doelen stelt en de koers van uw bedrijf uitzet.

Vraag hulp

Een strategie bedenk je niet in 1 dag. Als uw onderneming nog geen ervaring heeft met het bepalen van een missie, visie en strategie, is het aan te raden om hiervoor een externe adviseur in te huren. Maar zoek ook binnen uw netwerk naar bedrijven die ervaring hebben met het bepalen van een bedrijfsstrategie.

Betrek uw medewerkers

Als missie, visie en strategie helder zijn, dan komt het er op aan om deze om te zetten naar actie en uw medewerkers daarvoor te mobiliseren. U kunt hiervoor het beste uw medewerkers al bij de vorming van de strategie betrekken. Dat vergroot de kans dat de geplande acties ook werkelijk worden uitgevoerd en de doelen worden behaald.

Deze informatie is geplaatst door

KVK